Anslut organisation

För att kunna registrera en organisation till ID06 systemet krävs det att en med firmateckningsrätt över organisationen godkänner ID06 allmänna bestämmelser och villkor samt signerar avtalet mellan ID06 AB och er organisation.

Personens firmateckningsrätt kommer att kontrolleras automatiskt för svenska aktiebolag samt svenska egenföretagare.

Tillhör er organisation en annan bolagsform eller ett annat land kommer er organisation att behöva fylla i formuläret “anslut organisation” längre ner på sidan för en manuell hantering av ärendet. Om du har några frågor relaterat till formuläret så skicka dessa till manuellkontroll@id06.se

Efter att formuläret är inskickat för granskning kommer vi att återkomma med svar efter ca 1-2 veckor.
Fyll i formuläret med den information som efterfrågas för så snabb handläggning som möjligt.

Information in english, for non-swedish companies.

Information in english, for non-swedish companies.

 • Registrera organisation

 • Ange organisationens uppgifter

 • Kontaktperson

 • Förslag på firmatecknare i er organisation

 • Bilagor

  Dokument som verifierar att er angivna person också har firmateckningsrätt för hela er organisationen.
  1. Godkänt dokument är: Styrelseprotokoll (en enskild styrelseledamot accepteras som behörig firmatecknare)
  2. Alternativt en fullmakt som verifierar att firmateckningsrätten är delegerad till personen med rätt att teckna avtal med ID06 AB. Vid uppladdning av fullmakt krävs även en kopia av firmatecknarens pass, kan laddas upp som bilaga 2.
 • Max filstorlek: 50 MB.
 • Max filstorlek: 50 MB.
 • Max filstorlek: 50 MB.
 • Hidden