Applikationspartners

Beställ personalliggare, läsare och applikationer

Läsarutrustning inkl. elektronisk personalliggare beställs av behörig firmatecknare. För beställning och ytterligare information – priser, rutiner m.m. – kontakta någon av de ID06-ackrediterade leverantörerna nedan.

(ackr.kod AA)
www.vendium.se
info@vendium.se
+46 31 300 65 20
(ackr.kod XZ)
www.hardhat.io
personalliggare@hardhat.io
+46 708 20 63 65
(ackr.kod DD)
www.infobric.se
info@infobric.se
+46 36 34 03 02
(ackr.kod ZY)
www.ramirent.se
ee@ramirent.se
+46 8 621 23 31
(ackr.kod XX)
www.fieldly.com
lars@fieldly.com
+46 42 600 56 50
(ackr.kod SS)
www.addmobile.se
info@addmobile.se
+46 40 66 33 100
(ackr.kod QQ)
www.protective.se
id06@protective.se
+46 8 122 040 20
(ackr.kod DS)
www.byggmolnet.com
support@byggmolnet.com
+46 33 12 22 42
(ackr.kod UU)
www.smartdok.se
sales@smartdok.com
+46 8 124 569 40
(ackr.kod JJ)
www.templus.se
info@templus.se
+46 771 64 90 00
(ackr.kod HH)
www.italic.se
info@italic.se
+46 920 23 56 51
(ackr.kod TT)
www.visma.se
borislav.sinik@visma.com
+46 8 408 088 72
(ackr.kod RR)
www.infotechaccess.se
info@infotechaccess.se
+46 8 33 03 15
(ackr.kod YY)
www.infranord.se
personalliggare@infranord.se
+46 10 121 73 94
(ackr.kod PP)
www.entral.se
info@entral.se
+46 50 159 05 00