BoKlok SCADA och ID06 skapar säkrare realtidsinformation i produktionen

Idén till BoKlok föddes i början av 1990-talet. Samarbetet mellan Skanska och IKEA har resulterat i ett bolag som bygger cirka 1200 bostäder per år. BoKlok ansvarar för hela värdekedjan från produktutveckling, projektutveckling, tillverkning i fabrik, byggnation, försäljning och kundrelationer efter inflyttning. Till dags datum har man byggt drygt 12 000 bostäder i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Nu inleder man ett nära samarbete med ID06 för att utveckla säkerheten i nästa generations processfabrik.

Jonas Davidsson, förändringsledare informationsteknologi, berättar att idén med att utveckla användandet av ID06-kortet i BoKloks produktion av lägenhetsmoduler, tog sin början i att Skanskas absolut högsta prioritet är säkerhet, ”arbeta säkert eller inte alls”.

– Vi arbetar med en kvalitetshöjning i säkerhetstänket inom Boklok och vi har samma säkerhetstänk hos BoKlok som Skanska har.

Arbetet ledde in på att utveckla användningsområdet av ID06-kort både i produktionen och på kontoret. Kortet ska alltid finnas till hands för att säkerställa identiteten på alla som befinner sig på arbetsplatsen. BoKlok har infört alias, vilket är unikt för varje medarbetare, istället för att använda medarbetarnas personnummer vid inpassering. Detta skapar ytterligare trygghet i hanteringen av personalens personuppgifter. Operatörerna loggar in med kortet och anger position för arbetsmomentet med hjälp av sitt ID06-kort, som även visar medarbetarens kompetenser.

Vårt val att välja användning av ID06 för vidare utveckling bottnar i den gemensamma synen på framtida utveckling för säkra arbetsplatser och hur man kan säkerställa att rätt person är på rätt plats med rätt kompetens i rätt tid.

– Vi vill ha både livrem och hängslen i säkerhetsarbetet, då passar ID06 oss väl som samarbetspartner när vi nu utvecklar BoKloks fabrik mot nästa generations industriella tillverkning.

Varje år genomgår personalen Code of conduct-utbildningar, LLL-utbildning (Lasta, Lossa och Lyfta) och ett antal utbildningar till. I framtiden vill Jonas att de läggs på kortet så att det skall synas även när man besöker andra Skanska-anläggningar.

Thor Jonsson ID06 AB, ser stora möjligheter med att införa ID06 i processtillverkning, där den nya tekniken i ID06-kort möjliggör flera användningsområden. Han förklarar vidare att kärnan i användandet av ID06 är att säkerställa arbetsgivarsamband med kontroll på identitet, företag och kompetens. Thor lyfter även fram att de företag som kräver ID06, också får en bättre kontroll i sitt arbete kring social hållbarhet, vilket är en stor del av ett företags hållbarhetsarbete.

– Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med Boklok, Skanska och andra företag i utvecklandet av ytterligare användningsområden med ID06-systemet för säkrare arbetsplatser. Jag räknar också med att vi kommer få fler användare inom olika delar av den industri, som likt BoKlok och Skanska, vill säkerställa rätt person på rätt plats med rätt kompetens. Vi välkomnar alla industrier och företag att kontakta ID06 för mer information hälsar Thor Jonsson ID06 AB.