17 sep 2019

Bygg-Sverige håller på att vakna!

Det rör sig i leden i bygg-Sverige och det har börjat mullra. Det tycker vi är bra och sunt!
För med och på sundhet skall Sverige byggas! Det är det enda hållbara sättet att möta framtiden på!

Det nystartade uppropet, att alla användarföretag skall byta ut sina gamla ID06-kort till nya säkra ID06(LoA2) nu och inte vänta till januari 2020, ställer vi oss självklart både bakom och lyfter på hatten inför! Att arbeta för en schysst och ren byggbransch, utan fusk och osund konkurrens, är hela idén med ID06-systemet. Ett antal företag har frivilligt gått i bräschen för att på ett tidigt stadie byta ut sina kort för att hålla sina byggarbetsplatser rena från fusk och ett antal står på tur att skriva under uppropet.

Vi som arbetat med frågan om sund konkurrens och schyssta villkor i mer än ett decennium, känner att vi nu står inför ett avgörande mellan sunt och osunt. Den svarta sektorn inom byggbranschen omsätter miljardbelopp och det har eskalerat under de senaste åren. Nu finns ett gyllene tillfälle att ta ställning för den sunda konkurrensen och visa att man vill spela på den schyssta planhalvan. Ett stort antal företag har påbörjat utbytesprocessen och registrerat sig och sina företag för nya ID06-kort, men det återstår ett antal. Att vänta innebär att man gynnar dem som fuskar och det innebär också att man kan stå utan kort den 22 januari. För det är otvivelaktigt så att om man väntar, så riskerar man att inte hinna få ut sina nya kort och då blir det stopp. Man riskerar helt enkelt att inte kunna komma in på byggarbetsplatsen den 22:e med alla de konsekvenser som det innebär både för företaget, den enskilde medarbetaren och kunden.

Så byt nu och skriv under uppropet du med!

Peter Löfgren VD ID06 AB Pether Fredholm, ordförande ID06 AB och VD JSB Construction AB

www.kortuppropet.se