13 nov 2018

Dessa företagsformer kan registrera sig hos ID06 nu

Nu är registreringen öppen för svenska företag med BankID. Nedan ser du vilka företagsformer som stöds idag för registrering till ID06 samt vem (firmatecknare) på företaget som ID06 godkänner för att signera avtalet i prioriteringsordning.

Godkända företagsformer för anslutning till ID06 med BankID:
Aktiebolag – VD, Extern Verkställande direktör, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande
Handelsbolag – Bolagsman/män
Kommanditbolag – Komplementär
Enskild firma – Näringsidkare (Bolaget måste vara registrerat hos bolagsverket.)
Ekonomisk förening – VD, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande

Under senare delen av 2018 kommer ID06 att öppna upp även för utländska företag och personer utan BankID. Följande kategorier kommer då att kunna registrera sig:

• För svenska individer som saknar BankID kommer inom kort möjligheten att manuellt styrka sin identitet med pass eller nationellt ID
• Möjlighet för svenska företag att beställa kort för utländska individer* vars identitet manuellt styrks med pass eller nationellt ID
• Möjlighet för utländska företag att börja ansluta sig och beställa kort, avser i första hand Baltstaterna och Polen

Under våren 2019 blir det;
• Möjlighet att beställa Mobilt ID06-kort
• Möjlighet för svenska organisationer, kommuner etc. att ansluta sig och beställa kort
• Successivt möjligt för utländska företag att ansluta sig manuellt
• Möjlighet att beställa kort för utländska individer som saknar personnummer i ID-handling
• Möjlighet att beställa LMA kort enligt ny standard
• Möjlighet att beställa temporära kort enligt ny standard

För företag och individer som idag inte kan beställa ID06-kort 2.0 finns fortfarande möjligheten att beställa  ID06-kort med den gamla standarden precis som tidigare. Kontakta ditt kortbolag så hjälper de dig.

Nya ID06-kort har teknikstöd för Mifare Classic (som tidigare) och PIV. EM finns inte med på det nya kortet så kontrollera att du har läsare som stödjer Mifare Classic eller PIV.

Prenumerera gärna på ID06 nyhetsbrev för mer information.

*för närvarande från följande europeiska länder:
Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien och Tjeckien.