ID06 Kompetensdatabas

För att underlätta för såväl företag som deras medarbetare att hantera utbildningsbevis – och samtidigt öka säkerheten på våra arbetsplatser – har vi utvecklat ID06 Kompetensdatabas. Med ID06 Kompetensdatabas kan du samla utbildningsbevis och behörigheter på ett ställe och visa dem med stöd av ID06-kortet och ett ID06-system på arbetsplatsen. På så sätt blir det enklare för platsansvarig att kontrollera att individen har rätt och giltig behörighet för det arbete som ska utföras och det blir också enklare för den enskilde individen som slipper ha med ett stort antal fysiska intyg till arbetsplatsen.
Utbildningsbevisen registreras av ackrediterade utbildningsföretag. Vilka som är ackrediterade visas på id06kompetensdatabas.se För att registrering ska vara möjlig ska individen ge samtycke till det.

Utbildningsbeviset registreras på personnummer och genom att koppla ihop individens utbildningsbevis med personnumret och aktivt ID06-kort försvåras möjligheterna till fusk med intyg. Om ett ID06-kort försvinner eller anställning ska det spärras och när ett nytt ID06-kort utfärdas kopplas det automatiskt ihop med individen igen. Hanteringen av borttappade utbildningsbevis minskas på detta sätt drastiskt såväl för arbetsgivare som utbildningsföretagen.

 

Arbetsgivare som är anslutna till ID06 kan ansöka om läsbehörighet för att se sina medarbetares registrerade utbildningsbevis.

Avgifter (exkl moms)
Endast läsbehörighet – egna medarbetare F.n. kostnadsfritt för ID06-anslutna företag
ID06-ackrediterad kompetensregistrator 6.000 SEK/år (utbildningsföretag, företag, organisationer)
Registreringsavgift för utbildningsföretag per utbildningsbevis
– äldre utbildningsbevis*: 20 SEK/styck (engångsavgift)
– nya utbildningsbevis: 100 SEK/styck (engångsavgift

* Utbildningar genomförda före november 2016

Klicka här för att komma till ID06 Kompetensdatabas

ID06 Bolagsdeklaration

Genom ID06 Bolagsdeklaration kan du som köpare av byggtjänster effektivisera företagskontrollen i dina projekt. Tjänsten gör det enklare att upptäcka oseriösa företag i leverantörsleden och snabbt vidta åtgärder.

ID06 Bolagsdeklaration lanseras efter sommaren 2018 och ingår i årsavgiften för ID06-anslutna företag. Verktyget ger köpare av byggtjänster möjlighet att skapa en digital förteckning över alla företag som ingår i ett projekt. De kontrolleras sedan löpande utifrån ett antal parametrar såsom bolagsform, F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering, om de betalar sina arbetsgivaravgifter, om de har skulder hos Kronofogden eller Skatteverket etc.

ID06 Bolagsdeklaration kategoriserar leverantörerna enligt principen OK, observation, undersök eller varning, baserat på de inhämtade uppgifterna. När systemet upptäcker något avvikande i parametrarna skickas e-post till användaren som själv får besluta om eventuella åtgärder. Du kan även skapa underentreprenörskedjor i systemet för att få en visuell överblick av vilka företag som finns på arbetsplatsen och vilken relation de har till varandra.

ID06 Portalen

ID06 Portalen är en ny plattform för anslutning till ID06-systemet och kortbeställning. Alla företag måste ansluta sig via ID06 Portalen för att kunna beställa det nya ID06-kortet som lanseras 2018. Anslutningen görs via din kortleverantör och du kommer att få besked när det närmar sig.

Vid anslutning till ID06 Portalen säkerställs identiteten hos firmatecknare och kortbeställare genom legitimering med BankID eller pass. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

Genom ID06 Portalen kommer du också att ha tillgång till följande tjänster:
• ID06 Kompetensdatabas.
• ID06 Bolagsdeklaration.
• Mitt ID06.

Mitt ID06

Mitt ID06 är en tjänst där företag och individer kan kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade i ID06-systemet. Företag får möjlighet att samla alla sina lagstadgade personalliggaruppgifter i ett säkert system och snabbt plocka fram information som efterfrågas av Skatteverket eller andra myndigheter. Tjänsten lanseras under 2018 och ingår i årsavgiften för ID06-anslutna företag.

Genom att teckna ett avtal med ID06 AB ger arbetsgivaren oss tillåtelse att överföra en kopia av den lagstadgade informationen i personalliggarna till Mitt ID06. Det ger arbetsgivaren en samlad bild av företagets alla personalliggare, oavsett vilken arbetsplats det gäller.

Som arbetsgivare kan du även ge dina anställda registerutdrag från personalliggarna på de arbetsplatser som individen har varit verksam på.
Dessutom får alla individer med ett ID06-kort en privat sida på Mitt ID06 där de kan logga in för att ta del av vilka kortuppgifter och kompetenser som finns registrerade i ID06-systemet.