4 jul 2018

Fakturor från ID06 AB

Den 1 april 2018 förändrade ID06 årsavgifterna. Samtidigt tog ID06 AB över faktureringen av årsavgifter, vilket tidigare har hanterats av kortleverantörerna.

Avgifterna består av två delar. En årsavgift för anslutningen till ID06-systemet och en årlig kortavgift för de ID06-kort som man har aktiva.

Årsavgiften för anslutningen till ID06 faktureras en gång om året, medan den årliga kortavgiften för ID06-korten faktureras kvartalsvis. Det innebär att de företag som är anslutna till ID06-systemet kommer att få sammanlagt fyra fakturor från ID06 AB per år. En faktura med årsavgiften för anslutningen plus en av kvartalsavgifterna för korten och tre fakturor med enbart årsavgiften för korten.

Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där den årliga kortavgiften ingår i årsavgiften, de får således enbart en faktura per år.

Det är två skilda avgifter där den årliga kortavgiften regleras genom att kunden aktivt går in och spärrar kort som inte används, detta görs via kortleverantören och inte hos oss på ID06 AB.

Om banken säger ifrån att betalningen inte kan genomföras p.g.a att OCR nummer saknas beror detta på att ID06 AB är en ny leverantör. Tidigare har kortleverantören fakturerat för årsavgiften vilket medför att många kunder försöker betala till fel bankgiro. Vid betalning till vårt bankgiro räcker det att enbart ange fakturanumret i meddelandefältet så ska betalningen gå igenom.

Här kan du läsa mer om våra avgifter och vilka tjänster som ingår.