5 apr 2019

Högtryck på kortbytesfronten

Utbytet av ID06-kort pågår för fullt. Totalt skall 800 000 kort fördelat på 78 000 företag bytas ut under våren.

Hög tillitsnivå
Nya ID06-systemet bygger på en hög tillitsnivå, vilket innebär att alla individer kopplade till ID06-systemet måste identifiera sig med antingen BankID, pass eller nationellt ID. Det gäller firmatecknare, administratörer i systemet och individer som skall ha ett ID06-kort 2.0.
ID06-systemet kräver ett personnummer för att vi inte skall riskera att få in samma person flera gånger i systemet. Det skulle kunna räcka med dokumentnumret på ID handlingen, men, då är risken att man kan fuska och byta till nytt ID, få ett nytt dokumentnummer och få ett nytt kort och det vill vi givetvis undvika då hela tanken är ”En individ ett kort”.

Viktiga datum 1 april och 20 juni
• Från 1 april har vi stängt möjligheten för företag som idag kan ansluta sig till nya ID06-systemet, att beställa gamla ID06-kortet.

• Den 20 juni stängs gamla ID06-systemet för alla företag som vid den tidpunkten kan beställa nya ID06-kort 2.0 och det blir alltså inte längre möjligt att beställa gamla ID06-kort.

Länder som vi kan hantera i det nya ID06-systemet idag
Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Sverige och Tjeckien

Länder som vi inte kan hantera i det nya ID06-systemet idag
En del länder saknar för närvarande personnummer i sina ID-handlingar. För företag och individer från dessa länder gäller fortsatt det gamla kortet och de kommer att kunna beställa det gamla kortet även efter 1 april. ID06-kort kopplade till dessa länder kommer inte heller att stängas av den 20 juni utan korten fortsätter fungera fram till dess att det finns tekniskt stöd i det nya ID06-systemet.

Detta innebär att företag och individer från nedanstående länder dessvärre får vänta med att kunna beställa nya ID06-kort till senare delen av 2019.

Länder där ID handling med personnummer saknas idag
Belgien, Cypern, England, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Rumänien, Schweiz, Spanien, Tyskland, Ungern, Österrike samt länder utanför EU/ESS området.

Hur många individer och företag berörs och måste vänta med att kunna beställa det nya ID06-kortet 2.0 till senare delen av 2019?
Sett till de individer och företag vi har i ID06-systemet idag, berörs ca 8 000 individer fördelat på 531 företag. Det skall jämföras med totalt 800 000 individer fördelat på 78 000 företag som idag omfattas av ID06-systemet.

Varför kommer det ett nytt ID06 system?
I och med teknikutveckling har det nu blivit möjligt att identifiera individer och kontrollera företag på ett säkrare sätt. Vi har valt att höja tillitsnivån i ID06-systemet och konstruera ett säkrare system som aktivt bidrar till sund konkurrens. Det skall vara enkelt att göra rätt och svårt att fuska!