12 jan 2009

Leverantörsmöte ID06 29 januari

Sveriges Byggindustrier inbjuder leverantörer av inpasserings- och säkerhetssystem välkomna till ett presentationsmöte kring ID06 (obligatorisk ID och närvaroredovisning på byggarbetsplatser). Byggbranschen håller sedan en tid tillbaka på att implementera ett system för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatser – ID06. I dagsläget finns drygt 70.000 ID06-behörighetskort ute på marknaden och trenden är starkt stigande. Branschen omfattar […]

Sveriges Byggindustrier inbjuder leverantörer av inpasserings- och säkerhetssystem välkomna till ett presentationsmöte kring ID06 (obligatorisk ID och närvaroredovisning på byggarbetsplatser).

Byggbranschen håller sedan en tid tillbaka på att implementera ett system för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatser – ID06. I dagsläget finns drygt 70.000 ID06-behörighetskort ute på marknaden och trenden är starkt stigande. Branschen omfattar ca 300.000 personer och målet är att alla som är verksamma i byggbranschen ska ha ett personligt ID06-kort. Till ID06-systemet hör, genom de RFID-transpondrar som finns i ID06-korten, möjlighet till elektronisk närvaroredovisning på byggarbetsplatsen.

För att kvalitetssäkra ID06-systemet och kunna verka enligt den överenskommelse som finns mellan parterna på byggmarknaden samt även för att säkra funktionaliteten gentemot Datainspektionens godkännande av ID06, ackrediterar Sveriges Byggindustrier såväl kortleverantörer som läsar- och applikationsleverantörer.

I dagsläget är fem (5) kortleverantörer och två (2) läsar- och applikationsleverantörer ackrediterade och därmed inne i ID06-systemet. Marknaden efterfrågar nu i allt större utsträckning lösningar för elektronisk närvaroredovisning enligt ID06 och därför inbjuds nu intresserade leverantörer till en presentation av ID06-systemet.

Vid mötet presenterar vi bakgrund och syfte med ID06. Vi går igenom de övergripande systemkraven inom ID06-standarden liksom hur en ackreditering praktisk går till.

Närvarande på mötet är bl.a. företrädare för de rikstäckande byggföretagen samt ansvariga för ID06-systemets utveckling och administration.

Datum:           29 januari 2009
Tid:                13.00-16.00
Plats:             Sveriges Byggindustrier, Storgatan 19 i Stockholm. Vi ses i receptionen vid entrén.
Anmälan:       O.s.a. senast den 19 januari till peter.lofgren@bygg.org
Övrigt:           Utförlig information om ID06 finns på www.id06.se

Agenda

13.00-13.20: ID06 – Bakgrund och syfte
13.20-13.30: ID06 – Nulägesbeskrivning
13.30-13.40: ID06 – Marknadsrapport och kommunikationsarbete
13.40-13.50: ID06 – Standarden och teknisk plattform
13.50-14.10: ID06 – Ackrediteringsprocessen
14.10-14.30: ID06 – Möjligheter och utvecklingspotential
14.30-15.00: ID06 – Presentation av ackrediterade kort-, läsar- och applikationslösningar
15.00-16.00: ID06 – Frågestund

Varmt välkomna hälsar

Sveriges Byggindustrier
Företagsservice

Peter Löfgren
Utvecklingschef

Artikeln publicerades: 2009-01-12