Mitt ID06

Med hjälp av Mitt ID06 får du en översikt över de personalliggaruppgifter som inhämtas från arbetsplatsens personalliggare. Det är viktigt att personalliggaren försetts utav en av ID06 applikationspartners för att uppgifterna ska kunna registreras hos produkten. Då uppgifterna samlas hos Mitt ID06 kan du enkelt kontrollera att ditt företag följer kraven i lagen om elektronisk personalliggare samt underlätta redovisning vid eventuella kontroller. Du kan även ge dina anställda registerutdrag från personalliggarna över de arbetsplatser som individen har varit verksam på.
Mitt ID06 beräknas vara i full drift under det första kvartalet av 2021, med fortsatt ny utveckling under året.