21 maj 2008

NCC ligger långt fram i införandet av id-kort på arbetsplatsen

Från och med den första maj ska alla som vistas på en av NCC:s arbetsplatser kunna identifiera sig med det nya id-kortet ID06.

Syftet är att försvåra för svartarbete och motverka den organiserade brottsligheten hos oseriösa underleverantörer. NCC har centralt drivit på implementeringen för att bland annat öka säkerheten på arbetsplatserna.