1 apr 2019

Nu kan fler organisationer ansluta sig till det nya ID06-systemet

Nu öppnar vi upp för organisationer så som kommun, statlig myndighet, landsting, trossamfund, stiftelse och ideell förening att ansluta sig till det nya ID06 systemet.

För att ansluta en kommun, statlig myndighet, landsting, trossamfund, stiftelse eller ideell förening ska ett formulär fyllas i på vår hemsida.
Vi kräver också in dokument som styrker att den personen som sätts som firmatecknare också har firmateckningsrätt.
Godkänt dokument är justerat styrelseprotokoll alternativt en fullmakt som verifierar att firmateckningsrätten är delegerad till personen med rätt att teckna avtal med ID06 AB.

När formuläret är ifyllt och bilagorna bifogade samt inskickade så behandlar vi ert ärende och återkopplar när det är klart.

Normal handläggningstid är en till tre veckor men räkna med lite längre tid i början då trycket på ansökningar förväntas att vara högt.

Vid frågor skicka e-post till manuellkontroll@id06.se.