11 maj 2017

Ny lag: Arbetsgivardeklaration på individnivå

Den 10 maj beslutade Sveriges Riksdag om att stegvis införa Arbetsgivardeklaration på individnivå. Ett efterlängtat beslut för den sunda konkurrensen då det nu blir svårare för oseriösa aktörer att “segla under skatteradarn” genom att dölja svart verksamhet bakom en vit fasad. Dagens anonyma månadsrapportering i form av en klumpsumma förses med individuppgifter och den årliga kontrolluppgiften tas bort. 

– För de seriösa företagen ett litet administrativt steg, för de oseriösa aktörerna ett steg man inte kan ta. Det blir nu även möjligt för varje löntagare att via Skatteverket kontrollera, månad för månad, om arbetsgivaren gjort rätt för sig och betalat in som man ska. En trygghet för alla och även det något som försvårar för de oseriösa aktörerna, kommenterar Peter Löfgren, VD ID06 AB.

– Genom riksdagens beslut får de lagstadgade personalliggarna dessutom “verkligt bett” genom att Skatteverket kan göra en kontroll av personalliggarna vid sina oanmälda kontrollbesök och därefter stämma av och jämföra resultatet för varje organisationsnummer mot inbetalda skatter och avgifter på individnivå, avslutar Peter Löfgren.

Först ut att tillämpa lagen den 1 juli 2018 är företag med fler än 15 anställda i branscher som i dag enligt lag för personalliggare. Den 1 januari 2019 följer övriga branscher efter, oavsett antal anställda.

Läs Skatteverkets pressmeddelande här