ID06-kortet

Oktober 2018 lanserade ID06 en säker kortstandard, för såväl fysiska kort som mobila ID06-kort. Kortstandarden har en högre tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på landets arbetsplatser.

För att kunna beställa ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass. Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras det att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

Användning
Nya ID06-kort har i grunden stöd för mobiltelefoner, datorer och surfplattor samt fungerar i många fall ihop med befintlig utrustning som tidigare används ihop med Mifare-teknik.
På arbetsplatsen kan man istället för att kontrollera ID första gången en person kommer till arbetsplatsen be personen slå in PIN-kod för att vid nästa inpassering enbart svepa kortet över läsaren. Arbetsplatsen kan sen för ökad säkerhet slumpvis kräva PIN-kod vid inpassering.

Vid kontroll på arbetsplatsen kan du enkelt kontrollera nya ID06-kort till exempel via mobiltelefon, ber man personen vars kort kontrolleras också att slå in PIN-koden. Ur kortet visas då till exempel om kortet är aktivt, vem personen är samt att bild på personen presenteras. Detta är säkrare än att titta på pass, nationellt ID, körkort eller motsvarande.

ID06-kort fungerar också ihop med maskinuthyrning och kompetenser kopplade till kortet. Det går att utrusta liftar och andra maskiner med läsare där maskinen startar om personen dels har rätt identitet och rätt kompetens för att framföra maskinen.
Det går också att direkt vid inpassering ställa krav på kompetenser som kopplas till nya ID06-kort. Saknas rätt kompetens så kommer personen inte in på arbetsplatsen.

 

 

Exempel på användning och tillitsnivå (nya ID06-kort där PIV används)
LOA 2 användning, svep kortet över läsaren och slå PIN, ID06 garanterar att kortet är äkta och att det är korrekt identitet.
LOA 1 användning, svep kortet över läsaren , ID06 garanterar att kortet är äkta.
OBS! Används Mifare-delen i nya ID06 gäller ingen tillitsnivå
Nya ID06-kort kan användas för att öppna grindar/dörrar, starta maskiner, öppna datorer och mycket annat. ID06-kort fungerar lika bra för kontor som ute på en byggarbetsplats, eller annan bransch där man vill säkerställa identitet på personer och att företag är kontrollerat.

 

Länder vi stödjer avseende beställning av ID06-kort 2.0 (individer)

Afghanistan
Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Azerbajdzjan
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Brasilien
Bulgarien
Chile
Colombia
Costa Rica
Cypern
Danmark*
Dominikanska republiken
Ecuador
Egypten
Elfenbenskusten
Eritrea
Estland*
Etiopien
Filippinerna
Finland*
Frankrike
Förenade Arabemiraten
Georgien
Ghana
Grekland
Guatemala
Indien
Irak
Irland
Iran
Island*
Israel
Italien
Japan
Jemen
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kazakstan
Kina
Kirgizistan
Korea
Kroatien
Kuwait
Lettland*
Libanon
Litauen*
Luxemburg
Malaysia
Marocko
Mexico
Moldavien
Mongoliet
Montenegro
Nederländerna
Nigeria
Nord Makedonien
Norge*
Nya Zeeland
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polen*
Portugal
Rumänien
Rwanda
Ryssland
Schweiz
Serbien
Singapore
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige*
Sydafrika
Syrien
Taiwan
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Vitryssland
Österrike

För de länder som är markerade med * kan individer identifiera sig med hjälp av eID.

Danmark – NemID
Estland – Mobile-ID, Smart-ID, Smart card
Finland – Finnish Banks (TUPAS), Mobiilivarmenne
Island – Mobile-ID, Smart card
Lettland – SmartID, Smart card
Litauen – Mobile-ID, SmartID, Smart card
Norge – BankID
Polen – Smart card
Sverige – BankID

För övriga länder gäller skanning av nationell ID handlingar eller pass. Du kan läsa mer om vilka pass och ID handlingar som fungerar att skanna här.
Du hittar alla våra skanningspartner här.

 

Utländska medborgare med passhandlingar vilka inte stöds avseende beställning av ID06-kort 2.0

Utländska medborgare med passhandlingar vilka inte stöds enligt den publicerade listan ska kontakta Sistec för en fördjupad registreringshandläggning. Sistec finns i Solna, Göteborg och Skellefteå och handläggningen sker på plats.
För denna kontroll måste man boka tid

Länder vi stödjer där företag kan ansluta sig till det nya ID06-systemet:

Elektronisk registrering*:
Bulgarien
Danmark
Estland
Finland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Nederländerna
Norge
Polen
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike
Manuell registrering*:
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Colombia
Cypern
El Salvador
Filippinerna
Frankrike
Färöarna
Island
Japan
Liechtenstein
Luxemburg
Malta
Mexiko
Portugal
Ryssland
Schweiz
Serbien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
USA
*Företag kan registrera sig direkt via kortleverantören *För manuell registrering av företag kontakta manuellkontroll@id06.se

Utländska medborgare anställda i utländskt företag – regler för utfärdande av ID06-kort

• Individer från ett EU/EES land med ett A1* intyg men utan samordningsnummer* anställda av ett utländskt företag får ID06-kort utfärdat med giltighetstid för max 6 månader under en 12 månaders period.
• Individer från ett EU/EES land med A1 intyg och samordningsnummer anställda av ett utländskt företag får ID06-kort utfärdat med giltighetstid i max 24 månader eller max A1 intygets längd.
• Individer från ett tredjeland med A1 intyg och utländskt arbets- och uppehållstillstånd utfärdat i ett EU/EES land anställda i ett utländskt företag från samma land får ID06-kort utfärdat med giltighetstid på max 3 månader.

* Utan samordningsnummer kan individ från EU/EES land anställd av utländskt företag arbeta i Sverige under som mest 183 dagar (sex månader) under en 12 månaders period – A1 intyg erfordras för utländska medborgaren anställda i utländskt företag.

Foreign nationals employed in foreign company – rules for issuing ID06 cards

• Individuals from an EU/EEA country with an A1 * certificate but without a coordination number * employed by a foreign company may receive ID06 cards issued with validity for a maximum of 6 months during a 12 month period.
• Individuals from an EU/EEA country with A1 certificate and coordination number employed by a foreign company may receive ID06 cards issued with a validity period of max. 24 months or a maximum of A1 certificate length.
• Individuals from a third country with A1 certificate and a foreign work and residence permit issued in an EU/EEA country employed by a foreign company from the same country may receive ID06 cards issued with a validity of maximum 3 months.

* Without a coordination number, an individual from the EU/EEA country employed by a foreign company can work in Sweden for a maximum of 183 days (six months) during a 12 month period – A1 certificate is required for foreign nationals employed in a foreign company.

Utländska medborgare anställda i svenskt företag – regler för utfärdande av ID06-kort

• Individer från ett EU/EES land utan ett samordningsnummer anställda av ett svenskt företag får ID06-kort utfärdat till sig för max 6 månader*
• Individer från ett EU/EES land med ett samordningsnummer anställd av ett svenskt företag får ID06-kort utfärdat med giltighetstid upp till 5 år.
• Individer från ett tredjeland med svenskt arbets- och uppehållstillstånd och samordningsnummer anställda i svenskt företag får ID06-kort utfärdat med samma giltighetstid som det svenska arbets- och uppehållstillståndet.

*Nytt ID06-kort får inte efter den 6 månaders perioden beställas till personen av svenskt företag utan att ett person- eller samordningsnummer finns – Det gäller även om personen tar ny anställning i ett annat svenskt företag.

Foreign citizens employed in Swedish company – rules for issuing ID06 cards

• Individuals from an EU/EEA country without a coordination number employed by a Swedish company may receive ID06 cards issued to them for a maximum of 6 months *
• Individuals from an EU/EEA country with a coordination number employed by a Swedish company may receive ID06 cards issued with validity up to 5 years.
• Individuals from a third country with a Swedish work and residence permit and coordination number employed in a Swedish company may receive ID06 cards issued with the same period of validity as the Swedish work and residence permit.

* New ID06 card may not be ordered to the person by a Swedish company after the 6 month period without a personal or coordination number available – This also applies if the person takes new employment with another Swedish company.

Årsavgift för anslutning till ID06-systemet

Antalet  kort Pris per år/företag
0-10 500 kr
11-50 1 000 kr
51-100 2 000 kr
101-250 3 000 kr
251-1 000 5 000 kr
Över 1 000 10 000 kr

Årsavgift ID06-kort (Mobilt ID06-kort ingår)

ID06-kort LoA 2 80 kr/st

Beställning och fakturering av kort, applikationer och kortläsare görs fortsatt via ID06 partners.

Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften.

Räkneexempel 
För ett företag med 10 stycken ID06-kort blir avgiften till ID06 AB 500 kr + 800 kr = 1300 kr/år.

Är du inte längre intresserad av att vara ansluten till ID06-systemet måste du själv avsluta anslutningen för att undvika fler fakturor i framtiden. Detta gör du genom att kontakta oss via mejl till faktura@id06.se.

Observera att fakturan kommer skickas vidare till inkasso om du bortser från att betala den.

Följande funktioner ingår i årsavgiften:

 • ID06-kort.
  Ett nytt, säkrare ID06-kort med hög tillitsnivå (LoA 2). ID06-kortet används för inpassering på arbetsplatser som använder ID06-systemet och är kopplat till närvaroregistrering i elektroniska personalliggare.
 • ID06 Kompetensdatabas.
  En funktion för att digitalisera behörigheter och utbildningsbevis samt koppla dem till ID06-kortet. Det underlättar kontrollen av utbildningsbevis på arbetsplatsen, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. I avgiften ingår läsbehörighet för arbetsgivare.
 • ID06 Bolagsdeklaration Basic.
  En funktion som gör det enklare för köpare av byggtjänster att kontrollera och upptäcka oseriösa aktörer i leverantörsleden. Funktionen lanseras successivt under 2020.
 • Mitt ID06.
  En funktion där företag och individer kan kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade i ID06-systemet. Företag får också tillgång till sin samlade personalliggarinformation där all data finns med oavsett vilken byggarbetsplats man varit på.
 • Mobilt ID06-kort. (avgift tillkommer)
  Det Mobila ID06-kortet är en applikation som kan användas för många olika funktioner. Bland annat visas kompetenser som ligger i ID06 Kompetensdatabas kopplat till individen. Funktionen är under uppbyggnad.

Vad gör ID06 med de pengar som kommer in via avgifterna?

ID06 AB är ett icke vinstdrivande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna. ID06 uppdrag är att skapa förutsättningar för sund konkurrens, hållbart företagande och säkra arbetsplatser.
ID06-systemet uppdateras löpande inför nya lagar och regler.

 

När faktureras avgifterna?

• Årsavgiften för företagets anslutning till ID06-systemet faktureras av ID06 AB en gång om året.
• Årsavgiften för ID06-kort faktureras av ID06 AB en gång om året.

ElevID06

Elever och lärare som är på en ID06-ansluten arbetsplats måste ha egna, personliga ID06-kort. Oavsett om det gäller praktik, studiebesök eller annan utbildningsrelaterad arbetsplatsbesök.

Precis som alla andra på arbetsplatsen, så ska även elever som har fyllt 16 år, och lärare ha kort. Dels för deras egna säkerhet, men också för att kunna bokföra deras närvaro. Läs mer här.

Information till användarföretag i samband med beställning av ID06-kort

De personuppgifter om ditt företags anställda som du registrerar hos din kortleverantör i samband med beställning av ID06-kort överförs till ID06 AB (”ID06”), som är personuppgiftsansvarig för all behandling i samband med utfärdande och hantering av ID06-kort. Kortleverantörens roll är att ge ut ID06-kort enligt krav och instruktioner från ID06 och kortleverantören får endast behandla de personuppgifter om dina anställda som du registrerar för utfärdande av ID06-kort i rollen som personuppgiftsbiträde till ID06.

Före din beställning av ID06-kort har ditt företag ingått avtal med ID06 avseende anslutning till ID06-systemet. Detta avtal reglerar ditt företags relation till ID06. Kortleverantören har också ingått ett avtal med ID06 som reglerar dess roll som ackrediterad kortleverantör inom ID06-systemet.

ID06-ackrediteringen innehåller krav och instruktioner om de regelverk och standarder som kortleverantören har att följa vid utfärdande av ID06-kort.

För ID06 är det av yttersta vikt att ID06-kortet håller hög kvalitet och tillförlitlighet. Därför har ID06 lanserat en säker, tillförlitlig och högkvalitativ kortstandard. För att den höga säkerhetsnivån ska kunna hållas måste ID06s regelverk för ID06-kort följas i alla delar och dina anställdas personuppgifter behandlas enligt detta regelverk. Detta är också skälet till att ID06 måste kunna bestämma hur, och för vilka ändamål, de personuppgifter som är kopplade till ID06-kortet behandlas inom systemet och därmed vara personuppgiftsansvarig för behandlingen. För mer information om behandlingen av personuppgifter inom ID06-systemet hänvisas till ID06s integritetspolicy.