Beställ ID06-kort

Ett företag får endast beställa ID06-kort till egna anställda. ID06-kortet är en bekräftelse på att det råder ett arbetsgivarsamband mellan företaget och personen som har ID06-kortet. Företag som inte följer detta kan komma att stängas av från hela ID06 Systemet.

För att beställa ID06-kort ska du kontakta något av företagen nedan som är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. Dessa hanterar alla frågor runt beställningen av ID06-kort.

Listan över ackrediterade leverantörer fylls på kontinuerligt allt eftersom ackrediteringar genomförs. Beställning av ID06-kort ska ombesörjas av behörig firmatecknare.

OBS: För att den elektroniska redovisningen ska fungera (lagkrav från 1 januari 2016) måste alla på byggarbetsplatsen bära ID06-kort, som dels tjänar som identifikation, dels innehåller en “RFID-tag” som överför kortinnehavarens uppgifter till personalliggaren.

ID06 Partner – Kort

Listan över ID06 Partner fylls på kontinuerligt allt eftersom ackrediteringar genomförs.

(ackr.kod NN)
www.angeno.se
id06@angeno.se
+46 8 760 93 90
(ackr.kod ZZ)
www.hantverksid.se
support@hantverksid.se
+46 10 102 93 00
(ackr.kod LL)
www.bestallid06.se
id06@areff.se
+46 455 61 60 06
(ackr.kod BB)
www.nexusid06.se
id06@nexusgroup.com
+46 10 33 33 280

Beställ personalliggare, läsare och applikationer

Läsarutrustning inkl. elektronisk personalliggare beställs av behörig firmatecknare. För beställning och ytterligare information – priser, rutiner m.m. – kontakta någon av de ID06-ackrediterade leverantörerna nedan.

ID06 Partner – Applikationer

Listan över ID06 Partner fylls på kontinuerligt allt eftersom ackrediteringar genomförs.

(ackr.kod HH)
www.italic.se
info@italic.se
+46 920 23 56 51
(ackr.kod RR)
www.infotechaccess.se
info@infotechaccess.se
+46 8 33 03 15
(ackr.kod DS)
www.byggmolnet.com
support@byggmolnet.com
+46 33 12 22 42
(ackr.kod QQ)
www.protective.se
id06@protective.se
+46 8 122 040 20
(ackr.kod TT)
www.visma.se
borislav.sinik@visma.com
+46 8 408 088 72
(ackr.kod XX)
www.fieldly.com
lars@fieldly.com
+46 42 600 56 50
(ackr.kod JJ)
www.templus.se
info@templus.se
+46 771 64 90 00
(ackr.kod DD)
www.infobric.se
info@infobric.se
+46 36 34 03 02
(ackr.kod YY)
www.infranord.se
personalliggare@infranord.se
+46 10 121 73 94
(ackr.kod SS)
www.addmobile.se
info@addmobile.se
+46 40 66 33 100
(ackr.kod ZY)
www.ramirent.se
ee@ramirent.se
+46 8 621 23 31
(ackr.kod XZ)
www.hardhat.io
personalliggare@hardhat.io
+46 708 20 63 65
(ackr.kod UU)
www.smartdok.se
sales@smartdok.com
+46 8 124 569 40
(ackr.kod AA)
www.vendium.se
info@vendium.se
+46 31 300 65 20
(ackr.kod PP)
www.entral.se
info@entral.se
+46 50 159 05 00

ID06 Partner – ID-skanner/passläsare

I den nya kortstandarden 2.0 krävs att kortinnehavaren verifierar sin identitet med eID (BankID) alternativt med pass eller nationellt ID via id-skanner hos av ID06 godkänd aktör. Detta för att säkerställa identiteten och hålla en hög tillförlitlighet.

ID06 har valt 365id AB som Partner och leverantör av utrustning.

ID06 godkända Skannings Partners

I den nya kortstandarden 2.0 krävs att kortinnehavaren styrker sin identitet med eID (BankID) alternativt med pass eller nationellt ID via id-skanner hos av ID06 godkänd aktör. Detta för att säkerställa identiteten och hålla en hög tillförlitlighet. Här ser du hos vem Du kan skanna och var i landet Du kan hitta dem. Du kan skanna hos vilken Partner som helst oberoende vilken av ID06 Kort Partner Ditt företag valt för kortleverans. Efter skanning har ni 21 dagar på er att göra kortbeställning. Dröjer det mer än 21 dagar behöver skanningen göras om. Kontakta vald Skannings Partner för tidsbokning, mer information om öppettider och övriga praktiska frågor.

 

Skanning av nationella ID handlingar och pass

Vi har sammanställt ett dokument där du kan se vilka länder och vilka pass och nationella-ID som fungerar att validera. Detta är ett levande dokument som kontinuerligt kommer att uppdateras. Titta på datum och version nedan för att alltid vara uppdaterad.

ID06 pausar ackrediteringar till februari 2020

För att fokusera på att göra övergången till det nya ID06-kort 2.0 så smidig som möjligt för våra användare så har vi valt att pausa handläggningen av alla ansökningar för ackrediteringar till februari 2020.

Ni är välkomna att göra en intresseanmälan så kontaktar vi er i början på februari 2020.

 • Leverantörsuppgifter:

 • Avsiktsförklaring

 • Vi behandlar era uppgifter strängt konfidentiellt och vid en fortsatt ackrediteringsprocess tecknas ömsesidigt sekretessavtal (NDA)
 • Ackrediteringsförbindelse:

  Undertecknad har genom min ID06 Ackrediteringsansökan, tagit del av och är väl införstådd med de regler och åtaganden, vilka i detalj framgår av ID06:s Standard och därtill refererande dokument, som min ansökan medför. Jag är medveten om att information om företaget kommer att läggas ut på www.ID06.se. Det är min skyldighet att endast leverera produkter eller tjänster inom ramen för ID06 som omfattas av denna ackreditering.

  Ändras någon av de uppgifter som intagits i min ansökan om ackreditering, förbinder jag mig att till ID06 AB ofördröjligen insända uppgift härom. Skulle min ackreditering upphöra, förbinder jag mig att omedelbart upphöra att använda handlingar, brevpapper, skyltar m.m. som i någon form anger min ackreditering samt återsända erhållet ackrediteringsbevis till ID06 AB. Jag förbinder mig att betala den fastslagna årliga ackrediteringsavgiften i tid på sätt som föreskrivs av ID06 AB.

  Jag är slutligen medveten om att skrivelser tillsända mig under av mig anmäld adress skall anses ha nått mig med normal postgång.
 • Bekräftande av ansökan och förbindelse:

 • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ