Beställ ID06-kort

Ett företag får endast beställa ID06-kort till egna anställda. ID06-kortet är en bekräftelse på att det råder ett arbetsgivarsamband mellan företaget och personen som har ID06-kortet. Företag som inte följer detta kan komma att stängas av från hela ID06 Systemet.

För att beställa ID06-kort ska du kontakta något av företagen nedan som är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. Dessa hanterar alla frågor runt beställningen av ID06-kort.

Listan över ackrediterade leverantörer fylls på kontinuerligt allt eftersom ackrediteringar genomförs. Beställning av ID06-kort ska ombesörjas av behörig firmatecknare.

OBS: För att den elektroniska redovisningen ska fungera (lagkrav från 1 januari 2016) måste alla på byggarbetsplatsen bära ID06-kort, som dels tjänar som identifikation, dels innehåller en ”RFID-tag” som överför kortinnehavarens uppgifter till personalliggaren.

ID06 Partner – Kort

Listan över ID06 Partner fylls på kontinuerligt allt eftersom ackrediteringar genomförs.

(ackr.kod NN)
www.angeno.se
hakan.gebing@angeno.se
+46 8 760 93 90
(ackr.kod BB)
www.nexusid06.se
id06@nexusgroup.com
+46 10 333 32 80
(ackr.kod ZZ)
www.hantverksid.se
support@hantverksid.se
+46 10 102 93 00
(ackr.kod LL)
www.bestallid06.se
id06@areff.se
+46 455 61 60 06
(ackr.kod CC och GG)
id06oberthur.cardpro.se
id06oberthur@cardpro.se
+46 10 130 97 00

Beställ personalliggare, läsare och applikationer

Läsarutrustning inkl. elektronisk personalliggare beställs av behörig firmatecknare. För beställning och ytterligare information – priser, rutiner m.m. – kontakta någon av de ID06-ackrediterade leverantörerna nedan.

ID06 Partner – Applikationer

Listan över ID06 Partner fylls på kontinuerligt allt eftersom ackrediteringar genomförs.

(ackr.kod QQ)
www.protective.se
id06@protective.se
+46 8 122 040 20
(ackr.kod AA)
www.vendium.se
info@vendium.se
+46 31 300 65 20
(ackr.kod JJ)
www.templus.se
info@templus.se
+46 771 64 90 00
(ackr.kod PP)
www.entral.se
info@entral.se
+46 50 159 05 00
(ackr.kod DD)
www.infobric.se
info@infobric.se
+46 36 34 03 02
(ackr.kod RR)
www.infotechaccess.se
info@infotechaccess.se
+46 8 33 03 15
(ackr.kod UU)
www.smartdok.se
sales@smartdok.com
+46 8 124 569 40
(ackr.kod YY)
www.infranord.se
personalliggare@infranord.se
+46 10 121 73 94
(ackr.kod SS)
www.addmobile.se
info@addmobile.se
+46 40 66 33 100
(ackr.kod XX)
www.fieldly.com
lars@fieldly.com
+46 42 600 56 50
(ackr.kod TT)
www.movenium.se
borislav.sinik@visma.com
+46 8 408 088 72
(ackr.kod HH)
www.italic.se
info@italic.se
+46 920 23 56 51
(ackr.kod DS)
www.byggmolnet.com
support@byggmolnet.com
+46 33 12 22 42
(ackr.kod XZ)
www.hardhat.io
personalliggare@hardhat.io
+46 708 20 63 65
(ackr.kod ZY)
www.ramirent.se
ee@ramirent.se
+46 8 621 23 31

Nytt ID06-avtal för ackrediterade applikationsleverantörer

Här är det uppdaterade avtalet för ID06-ackrediterade applikationsleverantörer. Avtalet ersätter tidigare ackrediteringsavtal och reglerar kommande GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018.

Det nya avtalet reglerar även funktionaliteten enligt det uppgraderade ID06-systemet. Om du som leverantör är intresserad av att bli en ackrediterade ID06 applikationsleverantör (ID06 Partner) kontaktar du id06partner@id06.se .

Här kan du läsa det nya avtalet

Bli ackrediterad partner

Ackreditering av leverantör

För att underlätta för branschens företag att utrusta arbetsplatsen med lösningar, som med säkerhet fungerar i enlighet med regelverket för produkter och funktioner inom ID06, och för att kvalitetssäkra personalliggarkravet, kommer leverantörer att ackrediteras (godkännas) enligt ID06 Standard.

Ackrediterade leverantörer:

  • Har exklusiv rätt att leverera produkter märkta med ID06-logotyp.
  • Ska underteckna en leverans- och användarförsäkran som reglerar utfärdandet av ID06-kort, standardkomponenter inom systemet samt användandet av ID06-logotyp.

Exempel på produkter och funktioner som förutsätter ackreditering:

  • Leverans av kortämnen.
  • Tillverkning och utfärdande av behörighetskort.
  • Leverans av avläsningsutrustning.
  • Leverans av applikationer för närvaroredovisning.

Företag som är intresserade av att bli ackrediterade enligt gällande standard för ID06 är välkomna att kontakta ID06 AB via id06partner@id06.se.

 

Ackrediteringsunderlag

För att bli ackrediterad leverantör av ID06-produkter behöver företaget ansöka om ackreditering enligt bilaga 2. Ackrediteringsunderlaget utgörs av ID06 Standard jämte refererande dokument. Beroende på om företaget önskar bli ackrediterat som kortleverantör eller läsar- och applikationsleverantör gäller respektive villkor.

Vid ev frågor, vänligen kontakta id06partner@id06.se

Handlingar i pdf-format:

Jag vill veta hur man blir en ID06 Partner