Beställ ID06-kort

Ett företag får endast beställa ID06-kort till egna anställda. ID06-kortet är en bekräftelse på att det råder ett arbetsgivarsamband mellan företaget och personen som har ID06-kortet. Företag som inte följer detta kan komma att stängas av från hela ID06 Systemet.

För att beställa ID06-kort ska du kontakta något av företagen nedan som är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. Dessa hanterar alla frågor runt beställningen av ID06-kort.

Listan över ackrediterade leverantörer fylls på kontinuerligt allt eftersom ackrediteringar genomförs. Beställning av ID06-kort ska ombesörjas av behörig firmatecknare.

OBS: För att den elektroniska redovisningen ska fungera (lagkrav från 1 januari 2016) måste alla på byggarbetsplatsen bära ID06-kort, som dels tjänar som identifikation, dels innehåller en “RFID-tag” som överför kortinnehavarens uppgifter till personalliggaren.

ID06 Partner – Kort

Listan över ID06 Partner fylls på kontinuerligt allt eftersom ackrediteringar genomförs.

(ackr.kod CC och GG)
www.idemiaid06.se
id06support@idemiaid06.se
+46 10 130 97 00
(ackr.kod ZZ)
www.hantverksid.se
support@hantverksid.se
+46 10 102 93 00
(ackr.kod BB)
www.nexusid06.se
id06@nexusgroup.com
+46 10 33 33 280
(ackr.kod NN)
www.angeno.se
id06@angeno.se
+46 8 760 93 90
(ackr.kod LL)
www.bestallid06.se
id06@areff.se
+46 455 61 60 06

Beställ personalliggare, läsare och applikationer

Läsarutrustning inkl. elektronisk personalliggare beställs av behörig firmatecknare. För beställning och ytterligare information – priser, rutiner m.m. – kontakta någon av de ID06-ackrediterade leverantörerna nedan.

ID06 Partner – Applikationer

Listan över ID06 Partner fylls på kontinuerligt allt eftersom ackrediteringar genomförs.

(ackr.kod ZY)
www.ramirent.se
ee@ramirent.se
+46 8 621 23 31
(ackr.kod YY)
www.infranord.se
personalliggare@infranord.se
+46 10 121 73 94
(ackr.kod XZ)
www.hardhat.io
personalliggare@hardhat.io
+46 708 20 63 65
(ackr.kod AA)
www.vendium.se
info@vendium.se
+46 31 300 65 20
(ackr.kod TT)
www.visma.se
borislav.sinik@visma.com
+46 8 408 088 72
(ackr.kod HH)
www.italic.se
info@italic.se
+46 920 23 56 51
(ackr.kod RR)
www.infotechaccess.se
info@infotechaccess.se
+46 8 33 03 15
(ackr.kod QQ)
www.protective.se
id06@protective.se
+46 8 122 040 20
(ackr.kod SS)
www.addmobile.se
info@addmobile.se
+46 40 66 33 100
(ackr.kod PP)
www.entral.se
info@entral.se
+46 50 159 05 00
(ackr.kod UU)
www.smartdok.se
sales@smartdok.com
+46 8 124 569 40
(ackr.kod JJ)
www.templus.se
info@templus.se
+46 771 64 90 00
(ackr.kod DS)
www.byggmolnet.com
support@byggmolnet.com
+46 33 12 22 42
(ackr.kod DD)
www.infobric.se
info@infobric.se
+46 36 34 03 02
(ackr.kod XX)
www.fieldly.com
lars@fieldly.com
+46 42 600 56 50

Nytt ID06-avtal för ackrediterade applikationsleverantörer

Här är det uppdaterade avtalet för ID06-ackrediterade applikationsleverantörer. Avtalet ersätter tidigare ackrediteringsavtal och reglerar kommande GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018.

Det nya avtalet reglerar även funktionaliteten enligt det uppgraderade ID06-systemet. Om du som leverantör är intresserad av att bli en ackrediterade ID06 applikationsleverantör (ID06 Partner) kontaktar du id06partner@id06.se .

Här kan du läsa det nya avtalet

ID06 Partner – ID-skanner/passläsare

I den nya kortstandarden 2.0 krävs att kortinnehavaren verifierar sin identitet med eID (BankID) alternativt med pass eller nationellt ID via id-skanner hos av ID06 godkänd aktör. Detta för att säkerställa identiteten och hålla en hög tillförlitlighet.

ID06 har valt 365id AB som Partner och leverantör av utrustning.

ID06 godkända Skannings Partners

I den nya kortstandarden 2.0 krävs att kortinnehavaren styrker sin identitet med eID (BankID) alternativt med pass eller nationellt ID via id-skanner hos av ID06 godkänd aktör. Detta för att säkerställa identiteten och hålla en hög tillförlitlighet. Här ser du hos vem Du kan skanna och var i landet Du kan hitta dem. Du kan skanna hos vilken Partner som helst oberoende vilken av ID06 Kort Partner Ditt företag valt för kortleverans. Efter skanning har ni 21 dagar på er att göra kortbeställning. Dröjer det mer än 21 dagar behöver skanningen göras om. Kontakta vald Skannings Partner för mer information om öppettider och övriga praktiska frågor.

 

Skanning av nationella ID handlingar och pass

Vi har sammanställt ett dokument där du kan se vilka länder och vilka pass och nationella-ID som fungerar att validera. Detta är ett levande dokument som kontinuerligt kommer att uppdateras. Titta på datum och version nedan för att alltid vara uppdaterad.

Bli ackrediterad partner

Ackreditering av Partner

För att underlätta för branschens företag att utrusta arbetsplatsen med lösningar, som med säkerhet fungerar i enlighet med regelverket för produkter och funktioner inom ID06, och för att kvalitetssäkra personalliggarkravet, kommer leverantörer att ackrediteras (godkännas) enligt ID06 Standard.

Ackrediterade Partner:

  • Har exklusiv rätt att leverera produkter märkta med ID06-logotyp.
  • Ska underteckna en leverans- och användarförsäkran som reglerar utfärdandet av ID06-kort, standardkomponenter inom systemet samt användandet av ID06-logotyp.

Exempel på produkter och funktioner som förutsätter ackreditering:

  • Leverans av kortämnen.
  • Tillverkning och utfärdande av behörighetskort.
  • Leverans av avläsningsutrustning.
  • Leverans av applikationer för närvaroredovisning.

Företag som är intresserade av att bli ackrediterade enligt gällande standard för ID06 är välkomna att kontakta ID06 AB via id06partner@id06.se.

 

Ackrediteringsprocess

I ett första steg för att bli ackrediterad leverantör av ID06-produkter ska företaget inkomma med en Ackrediteringsförbindelse/Avsiktsförklaring enligt nedan. Utifrån detta återkopplar sedan ID06 AB för vidare hantering i ackrediteringsprocessen.

Vid eventuella frågor kring ackrediteringen, vänligen kontakta id06partner@id06.se

Handlingar i pdf-format: