17 jun 2020

Partnerskap mellan ASSA ABLOY och ID06 AB

ID06 AB och ASSA ABLOY inleder ett partnerskap som i första steget kommer att fokusera på access- och säkerhetslösningar för byggbranschen i Sverige och Norden. ASSA ABLOY är ett globalt företag inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik. Koncernen är också ledande inom identitetskontroll med elektroniska nycklar, kort, taggar samt mobila och biometriska identitetskontrollsystem. Med 49 000 medarbetare i över 70-talet länder omsätter man cirka 94 miljarder SEK.

Säkerheten inom byggbranschen vad gäller flödet av människor och leveranser in på byggarbetsplatser, har debatterats flitigt under senare år. Svart arbetskraft, fusk med företag och okvalificerad arbetskraft som utför riskarbeten utan adekvat utbildning, är några exempel på områden som utmanar branschen. Med det nya ID06-kortet, som knyter en identitet till en person, elimineras ett antal möjligheter att kringgå säkerheten.

Nästa steg i arbetet med att öka säkerheten vid in- och utpassering, är utbytet av teknologin i kortläsarna. I januari 2022 kommer den gamla Mifare-tekniken för kortläsare att stängas ned och teknologi som stödjer den nya kortstandarden (LOA2) måste finnas på plats.

ASSA ABLOY har en marknadsledande position med den nya tekniken och har en färdig lösning där ID06 utgör plattformen. Inkluderad i denna är även en bred välutvecklad mjukvarutjänst, som ger byggbolaget komplett insyn i vad som sker på byggarbetsplatsen, kontroll över UE-kedjan och hur projektet fortskrider. Den nya PIV-kortstandarden finns redan idag på många amerikanska högsäkerhetsfaciliteter och en biometribaserad lösning har installerats på tusentals byggarbetsplatser i Storbritannien.

Flera nya möjligheter öppnas vad gäller tillgång till säker digitaliserad information. En platschef på en byggarbetsplats kan t.ex. i realtid se hur många som finns på plats, från vilka företag de kommer, deras kompetensområden och var på bygget de arbetar. Rapporter med detaljerad information går att få ut, oavsett var platschefen sitter fysiskt. Med några enkla knapptryck går det att få fram listor på närvaro, antal personer, utbildning och behörighet, materielleveranser samt företagstillhörighet.

Via Certego, som ingår i ASSA ABLOY-koncernen, finns en installations- och servicekapacitet med 500 anställda, som servar svenska byggarbetsplatser från Kiruna i norr till Malmö i söder samt även i samtliga nordiska länder.

– Byggsektorn är ett prioriterat tillväxtområde för ASSA ABLOY eftersom vi ser att allt fler byggbolag aktivt efterfrågar system för att kunna säkerställa att endast behörig personal befinner sig på arbetsplatsen, säger Samuel Asarnoj, VD för Affärsområde Byggarbetsplats, inom divisionen ASSA ABLOY Global Solutions.

ASSA ABLOY ser även stora möjligheter med biometrisk access till byggarbetsplatser där biometri kopplas till ID06 kortidentiteter och säkerheten därmed läggs på högsta nivå.

– Det finns ökade behov av att höja säkerheten på hela byggarbetsplatsen eller på specifika områden, som exempelvis där sprängmedel förvaras. Vi har tusentals referensprojekt inom byggsektorn i Storbritannien, där vi erbjuder skräddarsydda lösningar med biometri, vilket ger full inblick i vem som passerat. De utgör tillsammans med en beprövad hårdvara, en del av lösningen för att förhindra stölder av exempelvis sprängmedel, vilket har uppmärksammats i Sverige under senare tid, avslutar Samuel Asarnoj.

– Det är jättepositivt att ASSA ABLOY stödjer den nya tekniken i ID06-kort, en standard som används inom betalkort, men också växer inom andra områden såsom access, biljettsystem med mera, säger Thor Jonsson, kortansvarig ID06 AB. ID06-kort fungerar lika bra på en byggarbetsplats som inom industrin eller på kontoret. Med ID06-kort får man chans att sätta en hög tillit till inpassering beroende på hur ett ID06-kort används. Jag ser också att vi kommer få en spännande resa inom biometri, även det ett område som växer fort idag. Jag ser fram emot att ID06-systemet växer med fler partners som kan erbjuda våra gemensamma kunder säkra och smarta lösningar.

Kontaktpersoner för dig som vill veta mer:

ID06 AB

Thor Jonsson
thor.jonsson@id06.se

ASSA ABLOY

Samuel Asarnoj
samuel.asarnoj@assaabloy.com
Mobil: +46702 99 85 75