7 okt 2015

Personalliggare på byggen gör seriösa företag till vinnare

Vid årsskiftet träder lagen om elektroniska personalliggare på de svenska byggarbetsplatserna i kraft. När legitimationskravet och ID06 infördes innebar det ett stort steg framåt i kampen mot ekonomisk brottslighet i byggbranschen. I och med kravet på personalliggare, med uppgifter om alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen och med Skatteverkets möjlighet att göra oanmälda kontroller, tas ytterligare ett steg. Läs intervju med Peter Löfgren, Anders Hansson och Anders Arnaryd.

– De seriösa företagen och de vita trygga jobben är vinnarna och det ska vi påminna varandra om när administrationen känns tung och trist, betonar Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier.

Han är väl medveten om att många företag oroar sig för de växande administrativa bördorna.

– Den elektroniska personalliggaren blir en stor utmaning för en bransch som redan i nuläget upplever ett högt administrationstryck med måsten och pekpinnar till höger och vänster, säger Peter Löfgren och vill samtidigt lyfta fram det positiva med den nya lagen.

– Det kommer att bli betydligt svårare för oseriösa aktörer att flyga under skatteradarn. Risken för att de upptäcks ökar genom de oannonserade kontrollbesök som Skatteverket kommer att göra ute på byggena. Det stärker i sin tur de seriösa företagens konkurrenskraft när det blir svårare att använda svart och oförsäkrad arbetskraft, poängterar han.

Peter Löfgren och hans medarbetare på Sveriges Byggindustrier har just inlett en omfattande resa till totalt 26 platser runt om i landet för att sprida information om elektroniska personalliggare och för att räta ut frågetecknen kring den nyordning som blir verklighet vid årsskiftet.

Den 5 november anordnas ett informationsmöte i Gävle, där Anders Hansson är chef för Sveriges Byggindustriers kontor. Han välkomnar naturligtvis lagen om personalliggare och påminner om vilket kraftfullt instrument den blir i arbetet mot ekonomisk brottslighet.

– En styrka är att 400.000 medarbetare i över 38.000 företag redan i dag har ID06-kort, vilket gör dem mer eller mindre förberedda, säger han.

Anders Arnaryd på Lönn & Söner i Sandviken AB, som har ett 30-tal medarbetare, är mycket positiv till systemet med elektroniska personalliggare.

– Med nya tekniska plattformar verkar de praktiska problemen vara lösta. Det blir jättebra. Jag ser personalliggarna som ett effektivt sätt att bli av med svartjobben. Vi får ordning och reda på arbetsplatserna i byggbranschen, framhåller Anders Arnaryd.