15 dec 2015

Personalliggarlagen 1 januari: Tre råd på vägen

– Analysera, gör en plan, förbered er och skapa rutiner, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. Läs hans tre råd på vägen. Analysera hur ni påverkas av lagstiftningen. Det är väldigt många som berörs av kravet på personalliggare i byggbranschen, både byggherrar och entreprenörer. Ta reda på vilka skyldigheter ni har och gör en […]

– Analysera, gör en plan, förbered er och skapa rutiner, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. Läs hans tre råd på vägen.

  1. Analysera hur ni påverkas av lagstiftningen. Det är väldigt många som berörs av kravet på personalliggare i byggbranschen, både byggherrar och entreprenörer. Ta reda på vilka skyldigheter ni har och gör en plan för hur ni ska uppfylla dessa.
  2. Förbered er inför Skatteverkets kontrollbesök. Skapa rutiner så att ni snabbt kan visa upp personalliggaren vid ett eventuellt kontrollbesök från Skatteverket. Vi ser gärna att det finns en ansvarig person på byggarbetsplatsen som kan visa oss runt och svara på eventuella frågor i samband med kontrollbesöket.
  3. Var inte rädd för att fråga. Vi är medvetna om att personalliggare innebär en stor förändring för byggbranschen. Fråga oss på Skatteverket eller kontakta era branschorganisationer om ni är osäkra på vad som gäller. Skatteverket kommer att visa särskild hänsyn under första halvåret 2016 för att underlätta omställningen till personalliggare.

Artikeln publicerades: 2015-12-15