Beställ kort
Kortkontroll
Avgifter

Nyheter

 • 2016-12-06

  Personalliggaren ska omvandla svarta jobb till vita

  Den 1 januari i år, 2016, infördes lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen. Snart ett år senare konstaterar Skatteverket att lagen måste kompletteras med månatlig skatterapportering på individnivå för att få önskad effekt. Läs mer på Stockholms Byggmästareförenings hemsida

  Läs mer
 • 2016-12-06

  Personalliggare – en del av arbetet för en sund byggbransch

  Målsättningen om en sundare konkurrenssituation inom byggbranschen överskuggar merarbetet för företagen som lagen om elektronisk personalliggare har inneburit. De nya reglerna är ett steg i rätt riktning, men de behöver kompletteras för att verkligen kunna användas som ett effektivt verktyg mot svartarbete. Läs mer på Stockholms Byggmästareförenings hemsida

  Läs mer
 • 2016-11-29

  Nixu stöder den svenska byggsektorns ID06 i IT-kampen mot ekonomisk brottslighet

  Den svenska byggsektorn har under lång tid arbetat med åtgärder för att motverka svartjobb och annan ekonomisk brottslighet, vilken - utöver minskade skatteintäkter för staten - leder till osund konkurrens, ökade säkerhetsrisker på arbetsplatserna samt minskad trygghet för anställda i byggsektorn. Från och med januari 2016 kräver lagen i Sverige att alla de som arbetar på byggarbetsplatser registreras elektroniskt. Målsättningen är att minska mängden svartjobb och främja sund konkurrens i hela sektorn.

  Läs mer
 • 2016-11-28

  Registrering av utbildningsbevis pågår

  Den 4 november 2016 öppnades ID06 Kompetensdatabas för utbildningsbolag att registrera utbildningsbevis. I första skedet kommer ett 40-tal utbildningsbolag att kunna erbjuda sina kunder ett enklare sätt att få en överblick över sina medarbetares utbildningsbevis.

  Läs mer
 • 2016-09-29

  Film om elektroniska personalliggare

  Den nya lagstiftningen gällande elektroniska personalliggare i byggbranschen började gälla den 1 januari 2016. Efter ett halvår med mjukare behandling, införde Skatteverket tuffare tag mot de byggarbetsplatser som slarvat med personalliggarna efter den 1 juli i år. Följer man inte lagen blir man bestraffad med kontrollavgifter. Med anledning av detta har Installatörsföretagen tagit fram en FAQ-film (vanliga frågor) som har till syfte att besvara vanliga frågor.

  Läs mer

Ett företag får endast beställa ID06-kort till egna anställda. ID06-kortet är en bekräftelse på att det råder ett arbetsgivarsamband mellan företaget och personen som har ID06-kortet. Företag som inte följer detta kan komma att stängas av från hela ID06-systemet. 

Beställ ID06-kort

För att beställa ID06-behörighetskort ska du kontakta något av de företag som är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. De hanterar alla frågor runt beställningen av ID06-kort. Du hittar dem här

Beställ personalliggare

Läsarutrustning inkl. elektronisk personalliggare beställs av någon av de ID06-ackrediterade leverantörerna. De svarar också på dina frågor om priser, rutiner etc. Du hittar dem här

julkort300_ID06_2016_swe.png


Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Läs mer