Kort- och företagsavgifter

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka näringsidkare som är verksamma på byggarbetsplatsen och när varje verksam person hos respektive näringsidkare börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen. ID06 är byggbranschens eget system och svarar upp mot alla de krav som Skatteverket ställer.

Lagen ställer också nya och högre krav på de bakomliggande systemen. ID06 ska vara säkert och pålitligt för alla användare. Ett omfattande utvecklingsarbete och viktiga investeringar ska säkerställa hög driftsäkerhet och kvalitet i många år framöver.

Den 1 februari 2016 infördes därför ett nytt avgiftssystem inom ID06; en kortregisteravgift på 20 kr per nyregistrerat kort som läggs på kortkostnaden och en företagsanpassad årlig anslutningsavgift. Det nya avgiftssystemet gäller för alla företag som vill beställa ID06-kort. Med start från och med juni 2016 får därför alla företag med minst ett aktivt ID06-kort  en faktura på den årliga anslutningsavgiften.

Vem fakturerar avgifterna?

Avgifterna faktureras av de ackrediterade kortleverantörerna. Den årliga avgiften faktureras via den ackrediterade kortleverantör där ditt företag beställt det senaste ID06-kortet per den 30 april. För att se vilka ackrediterade ID06-kortleverantörer det finns var god se här.

Storlek på den årliga anslutningsavgiften från den 1 februari 2016

Den årliga avgiften baseras på hur många aktiva ID06-kort varje organisationsnummer hade den 30 april och beräknas enligt följande modell:

1-10 aktiva ID06-kort: 500 kr/år
11-50 ID06-kort: 1000 kr/år
51 ID06-kort eller fler: 1500 kr/år

Vad gör ID06 med de pengar som kommer in via avgifterna?

Sveriges Byggindustrier har sedan systemet startades 2006 inte tagit ut några avgifter. Alla delar, förutom den frivilliga anslutningen, har varit kostnadsfria. Under 2015 och 2016 har antal företag som använder ID06 ökat markant och i dag finns det cirka 50.000 företag och 500.000 personer som använder våra tjänster. Samtidigt som antalet användare stigit, ökar även kraven på att systemet ska vara tillgängligt, säkert och - inte minst - värna den personliga integriteten. Vidare finns det stora önskemål på mer funktionalitet, till exempel önskar branschen att ID06 ska göras tillgängligt som digitala certifikat via mobiltelefoner.

Kostnaderna för att kunna erbjuda den service som byggbranschen både måste ha, kräver och önskar innebär att vi måste införa kortregisteravgiften samt den årliga anslutningsavgiften. 

Vad får jag för pengarna?

  • Alla företag kommer finnas sökbara via sitt organisationsnummer på ID06 Företagskontroll. Via ID06 Företagskontroll kan alla se om företaget är anslutet till ID06.
  • Alla anslutna företag får tillgång till en läsrättighet på ID06 Kompetensdatabas (ordinarie kostnad 1000 kr/år). Via ID06 Kompetensdatabas kopplas en individs utbildningar/behörigheter/certifikat till ID06-kortet. Endast de utbildningar som individen gett skriftligt samtycke till kommer att finnas med och endast det utbildningsbolag som har gett utbildningen/behörigheten/certifikatet kan registrera det (det krävs ett separat avtal med Sveriges Byggindustrier för att kunna registrera utbildningar).
    Via ID06 Kompetensdatabas kan individen själv via BankId, individens arbetsgivare (via läsrättigheten) samt den arbetsplats som individen är verksam på (via de ackrediterade applikationsleverantörerna) alltid se vilka utbildningar/behörigheter/certifikat individen innehar. För att ett företag ska kunna få tillgång till läsrättigheten till ID06 Kompetensdatabas krävs ett separat avtal med Sveriges Byggindustrier. Detta avtal samt möjligheten att få en läsrättighet kommer att finnas tillgängligt från och med september 2016. För mer information kring ID06 Kompetensdatabas, se här
  • Alla företag som betalat den årliga anslutningsavgiften har rätt att använda den särskilda ID06-användarloggan i sin marknadsföring. Beställ den genom att skicka ett mejl till support (a) id06.se. Kom ihåg att inkludera ert organisationsnummer i mejlet.

Vad händer om mitt företag inte betalat den årliga avgiften?

Om ditt företag inte betalar den årliga avgiften, kommer alla ID06-kort som är beställda av företaget att spärras och göras elektroniskt obrukbara. 

Mitt företag är redan anslutet, behöver jag då betala?

Vi vet vilka företag som redan har betalat den frivilliga anslutningsavgiften samt hur länge anslutningen gäller. Om företaget hade mindre än 11 aktiva ID06-kort per den 30 april 2016 får företaget inget faktura förrän vid anslutningsperiodens slut. Om företaget hade mer än 11 aktiva ID06-kort per den 30 april 2016 får företaget en faktura på det överskjutande beloppet. 

Vem får fakturan? 

Alla företag som har minst ett aktivt ID06-kort alternativt alla företag som anslutit sig till ID06 efter den 2 januari 2016. 

Vart ska jag vända mig om jag har frågor kring fakturan?

Du ska vända dig till din leverantör av ID06-kort.