Beställ personalliggare, läsare och applikationer

Läsarutrustning inkl. elektronisk personalliggare beställs av behörig firmatecknare. För beställning och ytterligare information - priser, rutiner m.m. - kontakta någon av de ID06-ackrediterade leverantörerna nedan. (Kortämnena är de otryckta, chipförsedda korten - beställs inte av byggföretaget.)

Listan över ID06-ackrediterade leverantörer fylls på kontinuerligt allt eftersom ackrediteringar genomförs. 
 


ID06 Ackrediterade leverantörer 

ID06 Accredited suppliers:Hantverksdata Norden AB (ackr.kod VV)
Mail: forsaljning@hantverksdata.se
Webb: www.hantverksdata.se
Tfn: +46 8 473 70 00

Ramirent AB (ackr.kod ZY)
Mail: ramismart@ramirent.se, john.jernberg@ramirent.se
Webb: www.ramirent.se
Tfn: +46 8 621 23 00 (växel), +46 8 621 23 64 (Alexander Einarsson), +46 8 621 23 31 (John Jernberg)

Hardhat AB (ackr.kod XZ)
Mail: personalliggare@hardhat.io
Webb: https://hardhat.io/id06-personalliggare
Tfn: +46 708 20 63 65

AddMobile AB (ackr.kod SS) 
Mail: lars.kandefelt@addmobile.se 
Webb: www.addmobile.se
Tfn: +46 40 10 65 00 alt, +46 40 10 65 01

Infobric AB (ackr.kod DD) 
Mail: info@infobric.se  
Webb: www.infobric.se  
Tfn: +46 36 34 03 02

Italic AB (ackr.kod HH)
Mail: info@italic.se
Webb: www.italic.se
Tfn: +46 920 23 56 51

Ascella SmartDok AB (ackr.kod UU) 
Mail: sales@smartdok.com
Webb: www.smartdok.se/id06-personalliggare/
Tfn: +46 8 124 569 40

Fieldly AB (ackr.kod XX) 
Mail: lars@fieldly.com  
Webb: https://fieldly.com/
Tfn: +46 42 600 56 50 (växel), 46 42 600 56 54 (Lars Dahlén)

Torslanda Lås & Larm AB (ackr.kod WW) 
Mail: Jonaz@torslandalas.se
Webb: www.evoxs.se
Tfn: +46 722 47 18 21 alt +46 31 13 60 13

Youbyme AB (ackr.kod DS) 
Mail: info@byggmolnet.com
Webb: www.byggmolnet.com
Tfn: +46 33 12 22 42

Protective Systems Nordic AB (ackr.kod QQ) 
Mail: id06@protective.se  
Webb: www.protective.se  
Tfn: +46 8 12 20 40 20

P&K TimeApp AB (ackr. kod QP)
Mail: id06@timeapp.se
Webb: www.timeapp.se
Telefon: +46 15 05 06 15

Infranord AB (ackr.kod YY) 
Mail: personalliggare@infranord.se
Webb: www.infranord.se
Tfn: +46 10 121 73 94 Mats Ahlberg

Infotech Access AB (ackr.kod RR) 
Mail: info@infotechaccess.se
Webb: www.infotechaccess.se 
Tfn: +46 8 33 03 15

Vendium AB (ackr.kod AA)
Mail: info@vendium.se
Webb: www.vendium.se
Tfn: +46 31 300 65 20

Tempus AS (ackr.kod JJ) 
Mail: info@templus.se 
Webb: www.templus.se  
Tfn: +46 771 64 90 00

Entral AB (ackr.kod PP) 
Mail: markus.englund@entral.se
Webb: www.entral.se
Tfn: +46 50 159 05 00

Visma Movenium AB (ackr.kod TT) 
Mail: boris@movenium.com
Webb:www.movenium.se/id06-personalliggare
Tfn: +46 8 40 80 88 72, +46 76 677 52 32

Leverantörer av kortämnen:


Angeno Business Solutions AB
Mail: hakan.gebing@angeno.se
Webb: www.angeno.se   
Tfn: +46 8 760 93 90, +46 70 752 69 50

Areff Systems AB
Mail: fredrik.martinsson@areff.se
Webb: areffid06.se   
Tfn: +46 455 616 600

Nexus ID Solutions AB
Mail: id06@nexusgroup.com
Webb: www.nexusid06.se
Tfn: +46 10 33 33 280

Seriline AB - HantverksID.se
Mail: support@hantverksid.se
Webb: www.hantverksid.se
Tfn: +46 10 10 29 300

Oberthur Technologies Sweden AB
Mail: b.hansson@oberthur.com  
Webb: www.oberthur.se  
Tfn: +46 8 658 75 00


Ackrediterade leverantörer av ID06-behörighetskort

Jonas_Gerdle__MG_2019.jpg
Foto: Jonas Gerdle

personalliggare_regbox32.png


Jonas-Gerdle-_MG_2097.png
Foto: Jonas Gerdle