ID06 Elev- och lärarkort


Kort till elever och lärare inom gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram (Byggprogram) samt bygginriktade introduktionsprogram (elev- och lärarkort). När det gäller förekommande praktikinslag i bygginriktade utbildningar inom yrkeshögskolan eller högskola/universitet ska ID06-korten utfärdas av skolan. Om den studerande på fritiden eller under lov blir anställd av byggföretaget är det byggföretaget som ska beställa ett ID06-kort för den tiden som den studerande är anställd. Individer som praktiserar/utbildar sig via arbetsförmedlingen så ska arbetsförmedlingen beställa ID06-kort. Det är alltid det företaget/organisationen som har ett anställningsförfarande eller annat organisatoriskt ansvar för personen som ska beställa ID06-kort till personen ifråga.

Elev- och lärarkort följer den sedvanliga proceduren och layouten för ID06-kort samt övriga kravelement enligt ID06-standarden med dess refererande bilagor och dokument med följande tillägg och/eller begränsningar.

  • Den enda juridiska person som har rätt att beställa dessa kort är Byggindustrins yrkesnämnd (BYN).
  • Alla utfärdade kort ska ha samma logotype (BYN:s) och tryckas med BYN:s juridiska företagsnamn och organisationsnummer oaktat vilket företag eleven har sin lärlingsperiod på.
  • Ingen logotype och/eller informationstext utöver skolans namn får finnas i fritextfältet (skolans namn är en frivillig uppgift).
  • Inga numrerade s.k. besökskort får utfärdas utan alla elevkort ska vara personifierade vid tryckningstillfället.
  • I fältet för extrayta ska färgkodning (lika färg som BYN:s logotyp) göras på hela ytan. I det färgkodade extrafältet skrivs giltighetstiden in.


Tillverkning och/eller leverans av de specifika behörighetskorten får endast ske av den ackrediterade leverantör som, med ensamrätt, kontrakterats av BYN för ändamålet. I fall då BYN och/eller den ackrediterade leverantören väljer att avbryta det kontrakterade samarbetet, ska tryckunderlag och övriga produktionsunderlag återsändas till Sveriges Byggindustrier.

När det gäller förekommande praktikinslag i bygginriktade utbildningar inom yrkeshögskolan eller högskola/universitet ska ID06-korten utfärdas av skolan. Om den studerande på fritiden eller under lov blir anställd av byggföretaget är det byggföretaget som ska beställa ett ID06-kort för den tiden som den studerande är anställd.  

Har du frågor om elev- och lärarkort för gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram (Byggprogram) eller introduktionsprogram, ta kontakt med Michael Gustafsson, BYN, michael@byn.se

Bynelev.png

För frågor angående elever och lärare med andra yrkesinriktningar hänvisas till de yrkesnämnder som hanterar dessa yrken.