ID06 Kompetensdatabas samlar alla utbildningsbevis på samma kort


För att underlätta för såväl företag som med­arbetare att hantera utbildningsbevis – och samtidigt öka säkerheten på våra arbetsplatser – har vi utvecklat ID06 Kompetensdatabas. ID06 Kompetensdatabas samlar alla utbildnings­bevis på ett och samma kort. Det ska vara lätt att kontrollera giltiga utbildningsbevis på arbetsplatsen, inte minst med tanke på de krav på utbildning som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och som i många fall (från 1 juli 2014) är belagda med sanktionsavgift om utbildningsbevis saknas eller är ogiltigt.

 

ID06 Kompetensdatabas minskar arbetsbördan kraftigt för platscheferna på våra arbetsplatser samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. Med ett par knapptryckningar kan platschefen snabbt och enkelt ta reda på vilka utbildningsbevis och behörigheter som företagets medarbetare och underentreprenörer har. Med hjälp av ID06 Kompetensdatabas kan platschefen säkerställa att kortinnehavaren har den behörighet som krävs för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Allt som behövs är personens ID06-kort och ett ID06-system på arbetsplatsen.

I dagsläget kräver arbetsmiljölagstiftningen att alla byggprojekt ska säkerställa att de medarbetare och underentreprenörer som är inne på bygget har nödvändig kompetens för de arbetsmoment de utför. Detta var tidigare en omständlig och tidskrävande administrativ börda, som man nu slipper.

Ordning och reda på intygen
Som ID06-kortinnehavare slipper du oroa dig för bort­tappade eller glömda utbildningsbevis och intyg; allt som behövs kommer att finnas i ID06 Kompetensdatabas. Det är dessutom enkelt att få ut en förteckning över dina egna utbildningsbevis som är registrerade i kompetensdatabasen. Praktiskt – inte minst när du söker nytt jobb eller uppdrag. Med hjälp av BankID kan du logga in och få tillgång till dina uppgifter. 

Innan utbildningsbevisen kan registreras i kompetensdatabasen måste kortinnehavaren ge sitt samtycke.

Endast godkända registratorer
För att få registrera utbildningsbevis måste utbildningsgivaren vara ackrediterad (godkänd) av ID06 AB. Utbildningsgivaren ansvarar för att registrerade utbildningsbevis uppfyller gällande krav enligt lagar, föreskrifter, branschöverenskommelser etc. Registrator på utbildningsföretag kan logga in i ID06 Kompetensdatabas och se de utbildningsbevis som de själva registrerat.

Registrering av utbildningsbevis
Genom att koppla ihop individens utbildningsbevis med personnumret försvåras möjligheterna till fusk med intyg. Om ett ID06-kort försvinner ska det spärras och när ett nytt ID06-kort utfärdas kopplas det automatiskt ihop med individen igen. Utbildningsgivarnas hantering av borttappade utbildningsbevis minskas därmed till ett minimum. De utbildningar och behörigheter som registreras uppfyller krav ställda av ex. Arbetsmiljöverket, Trafikverket, via branschöverenskommelser etc.  Det finns även möjlighet att registrera ej generellt kravställda utbildningar i kompetensdatabasen. Fler utbildningar tillkommer löpande i ID06 Kompetensdatabas. 

Avgifter (exkl moms)
Avgifterna för ID06 Kompetensdatabas består av två delar; en användaravgift som beror på om du vill kunna registrera utbildningsbevis i databasen eller endast ha läsbehörighet och en registreringsavgift.

Registreringsavgift utbildningsbevis
– äldre utbildningsbevis: 20 SEK/styck (engångsavgift)
– nya utbildningsbevis: 100 SEK/styck (engångsavgift)
(samtliga registrerade utbildningsbevis t.o.m. 2017-06-30: 20 SEK/styck)

Årsavgifter – per företag
Endast läsbehörighet – egna medarbetare: F.n. kostnadsfritt för ID06-anslutna företag
ID06-ackrediterad kompetensregistrator: 6.000 SEK/år
(utbildningsföretag, företag, organisationer)

Ansökan om ackreditering görs via www.id06kompetensdatabas.se 

Ackreditering krävs även för enbart läsbehörighet.

Vill du veta mer? Kontakta support@id06kompetensdatabas.se, tfn 010-480 92 00.