Närvaroredovisning

Närvaroredovisningen sker från den 1 januari 2016 endast via en elektronisk läsare som skickar uppgifterna vidare till en dator. Uppgifterna arkiveras i två år. 

För att den elektroniska redovisningen ska fungera måste alla på byggarbetsplatsen bära ID06-kort, som dels tjänar som identifikation, dels innehåller en "RFID-tag" som överför kortinnehavarens uppgifter till personalliggaren. 

ID06-kort och läsarutrustning (inkl applikationer) beställs av behörig firmatecknare hos godkänd (ackrediterad) leverantör.


För mer information om läsare och applikationer, kontakta ackrediterad leverantör.


Personalanmälan

  • Om inte annat anges i kontraktshandlingarna ska uppdragstagaren, för arbetsplatser som omfattas av elektronisk närvaroliggare enligt skatteförfarandelagen, i förväg anmäla till uppdragsgivaren vilka av uppdragstagarens anställda som har rätt att befinna sig på arbetsplatsen. Anmälan ska innehålla uppdragstagarens firmanamn och organisationsnummer samt de anställdas namn, personnummer och ID06-kortnummer. 
  • ID06-ansvarig äger rätten att meddela undantag från anmälningsskyldigheten.


Personalanmälan enligt ID06 
 

Manuell redovisning har upphört

Möjligheten att föra personalliggare manuellt upphörde i och med att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2016.

Betongare_ID06_FotoGerdle.gif
Foto: Jonas Gerdle