logorenbb.png

Attitydkampanjen Ren byggbransch vänder sig till dig som jobbar i byggbranschen eller tänker dig en framtid som byggare. Den vänder sig också till dig som köper eller säljer byggtjänster i någon form. Syftet är att ta avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor, där kvalitet och utveckling står i centrum och där byggjobbarna har säkra arbetsförhållanden.

Vi vill
• att byggbranschens aktörer agerar professionellt och följer svensk lagstiftning,
• att svenska folket har en positiv attityd till byggbranschen,
• att alla medarbetare i branschen tar ställning mot svartjobb/ohederligt arbete i branschen,
• att samtliga byggarbetsplatser i Sverige tillämpar ID06 närvaroredovisning.

Till www.renbyggbransch.nu

Byggbranschen i samverkan på Facebook