Spärra ID06-kort


Ett ID06-kort ska spärras i följande fall:

  • När kortet har blivit stulet eller på annat sätt försvunnit
  • När kortet har blivit förstört och oanvändbart
  • När kortinnehavaren slutat på företaget


För att spärra kortet ska kortleverantören kontaktas. Om du inte vet vilken leverantör som är aktuell, se efter vilken ackrediteringskod som inleder kortnumret, se leverantörslistaKortnumret finns på den följesedel som sparas hos beställaren.