Har Skatteverket rätt att besöka min byggarbetsplats utan att meddela det i förväg?

Ja, Skatteverket har rätt att göra oannonserade besök och kontrollera att lagen följs.