Hur gör jag med en person som har ett nytt ID06-kort där informationen enbart finns i den säkra delen av ID06-kortet och accessutrusningen enbart har stöd för Mifare Classic?

Du kan via ID06 Card Control (som du enkelt laddar ner där du hämtar appar till din telefon), kontrollera att ett ID06-kort är aktivt. På själva ID06-kortet finns också en bild på individen som du kan jämföra med personen som står framför dig och som vill komma in. Du måste alltid säkerställa att personen kommer in i personalliggaren, antingen via ID06-kortet eller manuellt samt att personen skrivs ut vid utpassering.

Om accessläsaren på arbetsplatsen inte fungerar eller kan läsa ett ID06-kort, rekommenderas att du via ID06 Card Control, kontrollerar att personens ID06-kort är aktivt. Om du inte har ID06 Card Control, kan du enkelt hämta det där du hämtar appar till din telefon, (appen är gratis t o m sista mars 2022). Du kan sen jämföra bilden med personen som står framför dig och därefter manuellt föra in personen i personalliggaren. Glöm inte att också föra ut personen ur personalliggaren vid arbetsdagens slut.

Det är upp till arbetsplatsen att själv tillse hur man hanterar personer som: saknar ID06-kort, har ett trasigt ID06-kort eller där accessutrustningen på arbetsplatsen är trasig eller inte kan läsa ett ID06-kort. Du kan alltid kontrollera att ett ID06-kort är aktivt genom att använda ID06 Card Control och läsa ut informationen via din mobiltelefon. ID06 Card Control laddar du ner där du hämtar appar till din telefon.