Hur signerar jag avtalet mellan ID06 och mitt företag?

För att ett företag ska kunna ansluta sig till ID06 systemet krävs det att en med firmateckningsrätt signerar avtalet mellan företag och ID06 AB. I anslutningsprocessen kontrolleras därför personen som påbörjar registreringen för att se så denne har rätten att teckna avtalet.

Signeringen sker elektroniskt med ett ID06-godkänt eID eller genom skanning av pass/nationell ID-handling.