Kan jag spara uppgifterna från personalliggaren i papper eller måste de sparas elektroniskt?

Enligt Skatteverket ska personalliggaren både föras och bevaras elektroniskt. ID06 Stamp bevarar en kopia av informationen (in och utloggningar, datum, tid och arbetsplatsnummer från arbetsplatsen) i personalliggarna som överförs till ID06 Stamp. Även ID06 ackrediterade partners hanterar lagringen enligt Skatteverkets regler.