Vad kostar det att vara ansluten till ID06?

ID06 fakturerar årsavgiften för anslutningen till ID06 en gång per år och priset baseras på antal ID06-kort ett företag har enligt tabell nedan. Kortavgiften om 80 kr faktureras en gång per kort och år.

Detta innebär att om du beställer ett ID06-kort gäller bindningstiden i 12 månader. Vill du avsluta ett ID06-kort under pågående period upphör avgiften för det kortet först vid nästa periodstart(efter 12 mån). Det är därför inte möjligt att få återbetalning för ett kort som avslutats innan bindningstiden löpt ut.

 
Antal kort Pris per år/företag
   
0-10 500 kr
11-50 1000 kr
51-100 2000 kr
101-250 3000 kr
251-1 000 5000 kr
1 000+ 10 000 kr

Samtliga priser är exklusive moms. 25% moms tillkommer.

Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften för anslutningen till ID06-systemet.