Vad ska vi göra med företag som hamnar som ”besökare”

Ta reda på vad besökaren och den eventuella leverantören gjort på arbetsplatsen, legal grund.

Om företaget är en leverantör, bedöm om företaget är godkänd som leverantör samt ta reda på vilken som är den inköpande leverantören.
Finns rutiner om föranmälan om underleverantörer, tag reda på varför företaget inte har föranmälts.
Starta eventuellt en föranmälan i efterhand. Lägg till företaget för bevakning i leverantörskedjan.
Notera att företaget inte kan flyttas från besökare till leverantörskedjan. Kopiera organisationsnumret och klistra in det när leverantören läggs till i leverantörskedjan.