Varför får jag en faktura med administrativa avgifter?

ID06 tar ut en administrativ avgift om 1 200 kr om företag blivit spärrat på grund av obetald faktura och vill öppnas upp igen.

Vid försenad betalning har ID06 rätt enligt avtal att begära en administrativ avgift motsvarande kostnaden för hanteringen av den försenade fakturan.

För mer information, läs i avtalet – Allmänna bestämmelser under punkt 8, Betalning av avgifter.