Vem kan ansluta ett företag till ID06 systemet?

När ID06 ska söka efter godkända firmatecknare via kreditupplysningsföretag, så går det endast att göra på roller i styrelsen.

Vi kan därför endast tillåta roller där det är säkerställt att den personen också har en självklar rätt till att teckna firman, som VD, extern VD, ordförande och ledamot i styrelsen när det gäller aktiebolag.

En suppleant är per automatik inte säkerställd till att ha firmateckningsrätt, om inte företaget gett suppleanten den rätten via en anmälan om det till Bolagsverket.

I de fall suppleanten har firmateckningsrätt anmäld hos Bolagsverket så godkänner ID06 suppleanten manuellt att få teckna avtalet för anslutning till ID06 systemet. En begäran om att suppleanten ska godkännas i ID06 systemet för att teckna avtalet kan då skickas via manuellkontroll@id06.se

Den begäran behöver då innehålla företagsnamn, organisationsnummer samt suppleantens namn och personliga e-postadress som behöver vara densamma som suppleanten angett vid registrering av sitt personliga ID06 konto.