Varför visas ett intervall för antal anställda?

I de fall företaget inte har angett antal anställda i årsredovisning eller att årsredovisningen inte hämtats in så kan rapporten visa ett värde som finns registrerat hos SCB.