9 feb 2016

Svårare att gömma svartjobb med nya lagförslaget

“Jag är glad och lättad över att det nu äntligen kommer ett lagförslag”, säger Peter Löfgren i en kort kommenterar till Skatteverkets nya lagförslag om att byggarbetsgivare fr.o.m. 2018 ska lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå. 

– Inom Sveriges Byggindustrier har vi jobbat med det här frågan i snart 10 år. Tillsammans med övriga byggarbetsgivare och fack inom nätverket Byggbranschen i samverkan har vi uppvaktat beslutsfattare och myndigheter om vikten av arbetsgivardeklarationen på individnivå, säger Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier.

Vad innebär en ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå?

– Som det ser ut nu rapporterar arbetsgivaren varje månad in en klumpsumma till Skatteverket där inbetalda sociala avgifter för medarbetarna redovisas. Enligt lagförslaget ska arbetsgivarna i stället redovisa per medarbetare, kopplat till personnummer. Då blir det betydligt svårare för företag att gömma svart verksamhet bakom en anonym klumpsumma.

Varför är den här lagen så viktig för er?

– Vi vill försvåra för den ekonomiska brottsligheten och stärka de seriösa företagens konkurrensförmåga. Med den nya lagen upptäcks oseriösa aktörer snabbare av Skatteverket. Dessutom får varje anställd ökad insyn genom en e-tjänst där man själv kan följa att ens arbetsgivare redovisat lön och avdragen skatt. För oss i byggbranschen blir lagen en logisk konsekvens av samt ökar värdet med dagens lagstadgade personalliggare, avslutar Peter Löfgren.