23 maj 2018

Sveriges Byggindustrier har anslutit sig till nya ID06

ID06 välkomnar att Sveriges Byggindustrier anslutit sig till det nya ID06. Signeringen av anslutningen utfördes av Catharina Elmsäter Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, som via sitt bank-ID knappade in sina uppgifter i systemet och på detta sätt godkände anslutningen.

Nu har sammanlagt tretton företag anslutit sig till det nya ID06-systemet; Veidekke Entreprenad AB, Skanska Sverige AB, Trafikverket, Sveriges Byggindustrier, Areff, Botrygg Bygg AB, Byggmästar´n i Skåne, PEAB AB, NCC, John Svensson Byggnadsfirma AB, JSB Gruppen AB, WSP Sverige AB samt JSB Syd AB.

Under våren 2018 lanserar ID06 en ny säker kortstandard för såväl fysiska som mobila ID06-kort. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på landets byggarbetsplatser.

– Det är glädjande att Sveriges Byggindustrier Service AB (BISAB) valt att ansluta sig till det nya ID06-systemet, säger Peter Löfgren, vd ID06 AB. Genom sin anslutning visar man med tydlighet att man vill vara en aktiv aktör i det nya ID06-systemet, konstaterar Peter Löfgren.

– Med nya ID06 stärks möjligheten för att få fler seriösa företag som rustar Sverige för 11 miljoner invånare till 2025. Det här är ett viktigt steg för att hela byggbranschen ska vara attraktiv, sund och säker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Du hittar pressmeddelandet här