Portal

Portalen är en plattform för alla inloggade med konto hos ID06. Alla företag måste ansluta sig via portalen för att kunna beställa ID06-kort. Anslutningen görs via din kortleverantör. Se våra partners av kortleverantörer.

ID06 Portalen

Bolagsdeklaration

Via portalen kan anslutna företag använda tjänsten ID06 Bolagsdeklaration där man på ett enkelt sätt kan få kontroll på sina leverantörskedjor.

Bolagsdeklaration

Företagskollen

Här kan du kontrollera om ett företag är anslutet till ID06-systemet. Gå till Företagskollen.

Företagskollen

Kortkollen

Här kan du kontrollera om ett ID06-kort är aktivt. Gå till Kortkollen.

Kortkollen

Kompetensdatabasen

För att underlätta för såväl företag som deras medarbetare att hantera utbildningsbevis – och samtidigt öka säkerheten på våra arbetsplatser – har vi utvecklat ID06 Kompetensdatabas.

Kompetensdatabasen