21 feb 2017

“Vad tror du om utvecklingen av elektroniska personalliggare under 2017?”

– Jag tror att tekniken kommer att utvecklas och att verktygen blir ännu mer användarvänliga, säger Peter Löfgren, vd ID06 AB.

Vi på ID06 kommer att åka ut på en turne under våren och hösten för att fortsätta dialogen med användare och få in synpunkter om förbättringar. Läs intervjun i tidningen Hantverkaren