20 mar 2018

Viktig information om avgifter och fakturering

Den 1 april 2018 förändras ID06 årsavgifter (se prisnivåer och räkneexempel nedan). Samtidigt tar ID06 AB över faktureringen av årsavgifter, vilket tidigare har hanterats av kortleverantörerna. Årsavgiften för anslutning till ID06-systemet faktureras en gång om året medan årsavgiften för ID06-kort faktureras kvartalsvis. Företagens nuvarande årsförfallodatum ligger fast. Observera att beställning och betalning av ID06-kort fortsatt görs via din kortleverantör.

Bakgrunden till förändringen är att ID06 vuxit kraftigt med fler användare och genomfört flera stora utvecklingsprojekt:
– Vi har gjort stora investeringar för att stärka säkerheten, funktionaliteten och den personliga integriteten i ID06-systemet. Under 2018 lanserar vi både en uppgraderad kortstandard för fysiska och mobila ID06-kort samt nya tjänster som underlättar vardagen för ID06-anslutna företag. Detta är den största moderniseringen av ID06 sedan lanseringen för drygt tio år sedan, säger Peter Löfgren, vd på ID06.

Årsavgift ID06-systemet

Antal aktiva ID06-kort Pris per år
0-10 500 kr
11-50 1 000 kr
51-100 2 000 kr
101-250 3 000 kr
251-1 000 5 000 kr
över 1 000 10 000 kr

Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften.Årsavgift ID06-kort (mobilt ID06-kort ingår)
ID06-kort (dagens kort): 80 kr/st
ID06 LoA 2-kort (kommer 2018): 80 kr/st

Räkneexempel
För ett företag med 10 aktiva ID06-kort blir avgiften till ID06 AB 500 kr + 800 kr = 1300 kr/år eller 130 kr per anställd och år. Det motsvarar cirka 40 öre per dag och anställd.

Vad gör ID06 med de pengar som kommer in via avgifterna?
ID06 AB är ett icke vinstdrivande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna. ID06 uppdrag är att skapa förutsättningar för sund konkurrens, hållbart företagande och säkra arbetsplatser. ID06-systemet uppdateras löpande inför nya lagar och regler.

Läs mer om avgifter och fakturering här