Viktig information om ID06 kort, 21 januari 2020 spärras gamla ID06-kort

 

Det innebär att:

Enbart nya ID06-kort gäller i ID06 systemet

Gamla ID06-kort finns inte kvar i systemet längre (alla gamla kort är spärrade).

Det är arbetsplatsen som ansvarar för om personer utan giltigt ID06-kort och utan en kontrollerad identitet ges tillträde till arbetsplatsen. Gäller ID06 systemet på arbetsplatsen krävs ett giltigt ID06-kort från och med den 22 januari. En arbetsplats som tillämpar ID06 systemet kan enbart använda ID06-kort för inpassering.

Nya ID06-kort, utan osäker EM-teknik

I och med ny säker teknik har osäker teknik som EM försvunnit ur det nya ID06-kortet. Företag som fortsatt vill använda EM-teknik kan via sin kortleverantör beställa en EM-tagg att fästa på korthållaren, för att på så sätt kunna använda befintliga EM-läsare på fasta kontor, kopiatorer med mer.

Det är dock inte tillåtet att sätta fast en EM-tagg som ett klistermärke eller på andra sätt förvanska ID06-kortet.

Läs mer om tekniken i det nya kortet