Aktivt ledarskap och kontroll, kontroll och kontroll
Det finns inga genvägar till att säkerställa att personer och företag som inte skall ha tillträde till en arbetsplats verkligen hålls på utsidan. Det kan enbart lösas genom ett aktivt ledarskap och genom systematiserade  kontroller av arbetsplatsen.

Från arbetsplatser får vi alltför ofta information om att personer saknar ID06 kort och att det inte sällan saknas identitetshandlingar överhuvudtaget på dom som är på arbetsplatsen.

Vi får även rapporter om att företag som kontrakterats och skall vara verksamma på arbetsplatsen inte är där, utan ersatts av andra företag.

Ett exempel från rapporter vi fått visar:
På en arbetsplats med cirka 40 företag så var det enbart ca 10 företag som var kända för beställaren och ca 30 företag hade man ingen kännedom om, det vill säga man har inte kunnat kontrollera dessa företag. Kan tycka att det är skrämmande siffror och det blir inte mindre skrämmande av att många av dessa företag dessutom inte är kontrollerade av ID06  och än mindre identiteten på de personer som är på arbetsplatsen.

ID06 systemet i siffror
ID06-systemet har idag totalt ca 564 000 kort på LoA2-nivå (tillit väsentlig) fördelat på ca 72 000 företag. Av dessa är ca 28 000 kort utställda på utländska identiteter från 116 länder och ca 3000 företag från 33 länder. Det har under Covid-19 krisen tillkommit fyra länder vilket i sig är lite märkligt med tanke på att länderna är nedstängda, var fanns dessa personer innan och hur många personer finns det egentligen i landet som ingen har koll på?

Sett till historik från det gamla ID06-systemet, skulle vi haft minst 100 000 ID06-kort utställda på utländska identiteter och vi skulle haft ca 10 000 utländska företag. Vi bedömer att mörkertalet är stort och att såväl personer som företag till väsentlig del fortsatt finns i Sverige men utan att vara identifierade och kontrollerade, då företagen inte är anslutna till ID06-systemet och personerna inte har ett ID06-kort.

Ledarskap
Det enda sättet att komma till rätta med problemen är ett aktivt ledarskap och ett systematiskt kontrollarbete, dels genom att en inpassering till arbetsplatsen enbart skall kunna ske med giltiga ID06-kort, dels genom att läsarna som används på arbetsplatsen endast tillåter en inpassering följt av en korrekt utpassering, innan nästa inpassering och att man har extra kontroller vid exempelvis fordonsgrindar.

Arbetsplatsen bör dessutom se till att man använder sig av den nya och säkra tekniken för läsning av ID06-kort, det går till exempel att begära PIN-kod för slumpvisa kontroller eller för personer som besöker arbetsplatsen för första gången.

ID06-kort
ID06-kort är till för accesskontroll på en arbetsplats och fungerar tillsammans med en personalliggare. Det är inte per automatik arbetsplatsen har kopplat inpassering till personalliggaren, då personalliggaren kan vara placerad vid en bodetablering.

Bodetableringen kan vara utanför själva arbetsplatsen och vid dessa fall är det extra viktigt att man tänker klokt och inte möjliggör för obehöriga att kunna smita in på arbetsplatsen genom läsare som inte kommunicerar med varandra. De nya ID06-korten har hög tillitsnivå men själva inpassering till en arbetsplats får en hög tillitsnivå först när den nya tekniken i korten används.

De flesta arbetsplatser har inga grindar och där är det aktiva ledarskapet och den systematiserade kontrollen ännu viktigare.

Kontroller
Ett exempel på en enkel kontroll är att be att få se på en persons ID06-kort och att sedan kontrollera att det är aktiverat och att fotografiet inte är manipulerat. Det finns enkla lösningar för att kontrollera ID06-kort. Lösningar som går att använda redan idag och som drastiskt försvårar för obehöriga att  vara på arbetsplatserna.

Utan ett aktivt ledarskap och systematiserade kontroller finns det inget system i världen som kan hålla arbetsplatserna rena från osund konkurrens och aktörer som flyger under identitets-, skatte- och regelradarn.