ID06 Stamp

ID06 Stamp (tidigare kallat Mitt ID06) kan nu aktiveras och ni kan nu ta del av era egna personalliggare. I ID06 Stamp kan ni samlat se era medarbetares in och utloggningar, övergripande statistik och även skriva ut registerutdrag.

Syftet med ID06 Stamp är bland annat att tillhandahålla en lagringstjänst utifrån bevarandekraven i skatteförordningen (2011:1261) och inhämta en kopia av ert företags elektroniska personalliggare från ID06 Partners samt att bistå ert företag med sådan information som efterfrågas av myndighet vid en eventuell uppföljande kontroll efter ett arbetsplatsbesök.

I ID06 Stamp kommer ni att kunna få en god kontroll över era personalliggare som har skapats när era medarbetare har loggat in och ut på en ID06 arbetsplats. Stamp inhämtar er information från samtliga ackrediterade ID06 Partners för att ni ska få en god översikt över era personalliggare.

 

Syftet med ID06 Stamp är:

  1. Att tillhandahålla en lagringstjänst, utifrån bevarandekraven i skatteförfarandeförordningen (2011:1261), samt inhämta en kopia av ert företags elektroniska personalliggare, från ID06 Partners;
  2. Bistå ert företag med sådan information som efterfrågas av myndighet vid en eventuell uppföljande kontroll efter ett arbetsplatsbesök;
  3. Bistå med att genomföra analyser av Mitt ID06 i syfte att hjälpa er att upptäcka felaktigheter exempelvis dubbelregistreringar, felaktiga in- och utloggningar etc

När du har aktiverat ID06 Stamp kan du se dina medarbetares in och utloggningar, övergripande statistik och även kunna skriva ut ett registerutdrag till dina anställda.

Hur man aktiverar ID06 Stamp

Logga in på http://portal.id06.se där efter gå in under Användarhanteringen i ID06 portalen.

Bjud in ny användare och tilldela användarbehörigheten ”Företagsadministratör för Mitt ID06 Stamp” alternativt lägg till behörigheten på redan befintlig användare.

Företagsadministratör för Mitt ID06 Stamp rollen går att tilldela både Administratörer och användare.

 

Tryck på hem och nu ska ID06 Stamp dykt upp enligt nedan.
Klicka på ”Gå till tjänsten”.

 

Läs igenom informationen och tryck på Aktivera.

 

Du kan nu börja använda ID06 Stamp-systemet.