Priser och avgifter

Här hittar du aktuella priser över ID06 tjänster. Vill du veta mer så kan du besöka vår FAQ. ID06 förbehåller sig rätten att ändra priserna.

Årspris för ID06-kort

ID06-kort kostar 80 kr/st per år (årsfaktura).

 

Årspris för anslutning till ID06

Pristabellen till höger visar vad anslutningen till ID06 kostar per år, baserat på antal
ID06-kort.

Antal kort

Pris per år/företag

0-10

500 kr

11-50

1000 kr

51-100

2000 kr

101-250

3000 kr

251-1000

5000 kr

Över 1000

10 000 kr

ID06 Kompetensdatabas

Ditt företag betalar ett årspris till ID06 baserat på ditt företags antal ID06-kort. I den summan kan obegränsat med utbildningsbevis registreras av ID06 ackrediterade utbildningsföretag.

 

Avgiften faktureras samtidigt som dina andra ID06 tjänster.

 

Årsavgiften för ett ID06 ackrediterat utbildningsföretag är för nuvarande 6 000 kr/år.

Antal  kort

Pris per år/företag

1

50 kr

2-10

500 kr

11-50

1000 kr

51-100

2000 kr

101-250

3000 kr

251-1000

7500 kr

Över 1000

30 000 kr

Om administrativa avgifter och bindningstider

ID06 tar ut en administrativ avgift om 1 200 kr om företag blivit spärrat på grund av obetald faktura och vill öppnas upp igen.

Kostnaden för ett ID06-kort är bindande på 12 månader från inköpsdatum. Det görs inga återbetalningar för ett kort som avslutats innan bindningstiden löpt ut.

Om man vill avsluta ett ID06-kort under pågående period upphör avgiften först vid nästa periodstart(efter 12 mån).