Priser och avgifter

Här hittar du aktuella priser över ID06 tjänster/produkter. Vill du veta mer om vår fakturering hittar du svar i FAQ. ID06 förbehåller sig rätten att ändra priserna.

Årsavgift ID06-kort

För ID06-kort tas det ut en avgift om 80 kr/st per år (årsfaktura).

Fakturerbara kort har statusen “Aktiva, “klara att aktiveras av kortinnehavaren” och inaktiverade kort”.

 

Årsavgift ID06 Portalen

En årsavgift tas ut för anslutningen till ID06 Portalen. Pristabellen visar vad anslutningen till ID06 Portalen kostar per år, baserat på antal ID06-kort.

Antal Kort

Pris per år/företag

0-10

500 kr

11-50

1000 kr

51-100

2000 kr

101-250

3000 kr

251-1000

5000 kr

Över 1000

10 000 kr

Om administrativa avgifter och bindningstider

ID06 tar ut en administrativ avgift om 1 200 kr om företag blivit spärrat på grund av obetald faktura och vill öppnas upp igen.

Ett ID06-kort kostar 80 kr per kort/år och är bindande på 12 månader från inköpsdatum. Det görs inga återbetalningar för ett kort som avslutats innan bindningstiden löpt ut. Om man vill avsluta ett ID06-kort under pågående period upphör avgiften först vid nästa periodstart(efter 12 mån).