ID06-kort

Med ID06-kortet kan du enkelt registrera in och utpassering i arbetsplatsens elektroniska personalliggare. För att få inneha ett ID06-kort behöver kortinnehavaren validera sin identitet med ett eID eller genom skanning av pass/nationell ID handling. Detta ger ID06-korten en hög säkerhetsnivå, LOA 2 (level of assurance 2).
Genom att inte bara validera kortinnehavaren utan även företaget som beställt ID06-kortet, stärker vi ett tydligt arbetsgivarsamband mellan anställd och arbetsgivare.

Avgifter

Årsavgift för ID06-kort

För ID06-kort tas det ut en abonnemangsavgift om 80 kr/st per år (årsfaktura).

Väljer du att avsluta ett ID06-kort under pågående period upphör avgiften för det kortet först vid nästa periodstart(efter 12 mån). Det är därför inte möjligt att få återbetalning för ett kort som avslutats innan bindningstiden löpt ut.

Årsavgift för anslutningen till ID06-systemet

För själva anslutningen tas en årsavgift ut som baseras på antal ID06-kort ett bolag använder.

ID06 tar ut en administrativ avgift om 1 200 kr om företag blivit spärrat på grund av obetald faktura och vill öppnas upp igen.

Antal kort Pris per år/företag
0-10 500 kr
11-50 1 000 kr
51-100 2 000 kr
101-250 3 000 kr
251-1 000 5 000 kr
Över 1 000 10 000 kr

 

Vill du avsluta/suspendera ett ID06-kort?

Vill du avsluta eller suspendera ett ID06-kort?

Validering av din identitet

I samband med registrering av nytt konto hos oss behöver du validera din identitet. Vanligtvis görs det digitalt med eID (BankID), men du kan också validera dig genom att skanna ditt pass eller nationella id-handling på en av våra utvalda skanningsstationer – oberoende av vilken kortpartner ditt företag valt för kortleverans.

Här kan du se en lista över pass och id-handlingar som är godkända för skanning.
Välj sedan en skanningsstation från kartan och boka in ett möte hos dem för skanning och registrering.

För mer information om vilka länder som kan ansluta sig i ID06-systemet läs mer här

 

Länder

Sverige
Danmark
Norge
Finland
Estland
Lettland
Litauen
Polen
Island

eID support i  ID06 systemet

BankID
NemID
BankID (NO)
Finnish bank/ Mobiilivarmenne
Mobile-ID/ Smart-ID/ Smart card
Smart-ID/ Smart card
Mobile-ID/ Smart-ID/ Smart card
Smart card
Mobile-ID/ Smart card

 

Skanningsstationer