Partners

ID06 samarbetar med flera företag där var och en levererar produkter och tjänster i enlighet med regelverk inom ID06-systemet.

Våra ackrediterade Partners levererar allt ifrån ID06-kort, digitala och mobila lösningar, produkter som hjälper användarna att uppfylla skattelagen om elektronisk personalliggare och arbetsplatskontroll.

Samarbeten med våra Partners är viktiga för oss där vårt mål är att ständigt skapa långsiktiga åtaganden och säkrare arbetsplatser.

För dig som vill bli ID06 Partner

Vi blir alltid glada när företag vill samarbeta med oss.

Läs mer om ackrediteringen och hur man blir en ID06 Partner.

ID06 Partner Kort

Här ser du alla våra partners som levererar ID06-kort. För mer information och priser, kontakta någon av våra ackrediterade leverantörer nedan.

ID06 Partner Applikation

Hos våra applikationspartners kan du beställa personalliggare, läsare, applikationer och andra ackrediterade lösningar. Läsarutrustning inkl. elektronisk personalliggare beställs av behörig firmatecknare. Vill du veta mer eller göra en beställning? Kontakta någon av våra ackrediterade partners nedan.

ID06 Partner Skanning

ID-skanner

För säkerställd verifiering av ID-handling används skanningsutrustning från 365id AB.

Anti passback

Information om hur ni kan motverka obehörig personal på arbetsplatsen med ”Anti passback”.