ID06-kort

Här ser du alla våra partners som levererar ID06-kort. För mer information och priser, kontakta någon av våra ackrediterade leverantörer nedan.

(ackr.kod ZZ)
www.hantverksid.se
support@hantverksid.se
+46 10 102 93 00
(ackr.kod NN)
www.angeno.se
id06@angeno.se
+46 8 760 93 90
(ackr.kod LL)
www.bestallid06.se
id06@areff.se
+46 455 61 60 06

Applikationer

Hos våra applikationspartners kan du beställa personalliggare, läsare och applikationer. Läsarutrustning inkl. elektronisk personalliggare beställs av behörig firmatecknare. Vill du veta mer eller göra en beställning? Kontakta någon av våra ackrediterade leverantörer nedan.

(ackr.kod QQ)
www.protective.se
id06@protective.se
+46 8 122 040 20
(ackr.kod AA)
www.vendium.se
info@vendium.se
+46 31 300 65 20
(ackr.kod YY)
www.infranord.se
personalliggare@infranord.se
+46 10 121 73 94
(ackr.kod AC)
www.moxyid.se
kontakt@moxyid.se
0727-06 05 91
(ackr.kod TT)
www.visma.se
borislav.sinik@visma.com
+46 8 408 088 72
(ackr.kod UU)
www.smartdok.se
sales@smartdok.com
+46 8 124 569 40
(ackr.kod DD)
www.infobric.se
info@infobric.se
+46 36 34 03 02
(ackr.kod XX)
www.fieldly.com
lars@fieldly.com
+46 42 600 56 50
(ackr.kod BD)

info@assaabloy.com
+46 8 506 485 00
(ackr.kod DS)
www.byggmolnet.com
support@byggmolnet.com
+46 33 12 22 42
(ackr.kod ZY)
www.ramirent.se
ee@ramirent.se
+46 8 621 23 31
(ackr.kod PP)
www.entral.se
info@entral.se
+46 50 159 05 00
(ackr.kod SS)
www.addmobile.se
info@addmobile.se
+46 40 66 33 100
(ackr.kod RR)
www.infotechaccess.se
info@infotechaccess.se
+46 8 33 03 15
(ackr.kod XZ)
www.hardhat.io
personalliggare@hardhat.io
+46 708 20 63 65
(ackr.kod HH)
www.italic.se
info@italic.se
+46 920 23 56 51

ID-skanner

För säkerställd verifiering av ID-handling används skanningsutrustning från 365id AB.

Vill du bli en ackrediterad partner?

Läs mer här