Om ID06

Vi erbjuder våra kunder mjukvarusystem och IT lösningar som hjälper företag att effektivisera den dagliga verksamheten, inom alla branscher. Till exempel används ID06 för närvaroregistrering av personer i arbetsplatsens personalliggare, digitalisering av arbetares utbildningsbevis och inpasserings- och låsfunktioner i lokala system.

Genom våra tjänster gör vi det möjligt för företag att enkelt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till ett företag, på ett säkert sätt.

Vårt främsta uppdrag och mål är att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser. Effekten av målbilden blir att vår organisation är med och skapar ett socialt hållbart samhälle, där vi också motverkar svartarbete, ekonomisk brottslighet och annan kriminalitet.

 

Bakgrund om oss och våra ägare

ID06 lanserades 2006 av Byggföretagen i syfte att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Sedan dess har verksamheten vuxit och från 2016 blev ID06 AB ett fristående, icke vinstutdelande bolag. Numera erbjuder vi våra tjänster för alla branscher och inte minst företag som tror på social hållbarhet.

Övriga ägare av bolaget är Byggföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Säkerhetsföretagen, Transportföretagen och Måleriföretagen.

En verksamhet med säkra verktyg som uppfyller lagkrav

I Sverige är det lagkrav med elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatserna. Det innebär att företag och personer som vistas på området behöver registrera sig i personallliggaren. Vi uppfyller de krav som ställs i lagen och möjliggör samtidigt för alla branscher att använda gemensamma och säkra digitala verktyg.

Fler tjänster och fördelar med våra system:

  • Läsarutrustning eller mobilappar för in- och utregistrering i arbetsplatsens personalliggare med spårbara loggar.
  • ID verifiering och koppling till arbetsgivare med hjälp av ID06-kort
  • Ett centralt spärregister för högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet.
  • ID06 förs vidare i entreprenadavtalen via Allmänna bestämmelser.
  • En databas för digitala utbildningsbevis.

Utgivningsbevis

Informationen som ID06 AB tillhandahåller på ID06.se härrör från en databas – det vill säga en samling av information lagrad för automatiserad behandling.
Databasens namn är id06.se och den omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Vilket innebär att innehållet i databasen åtnjuter grundlagsskydd. Ansvarig utgivare för id06.se är Thor Jonsson. Utgivningsbeviset för databasen har utfärdats av Mediemyndigheten.

Bankinitiativet för en hållbar byggbransch

Projektrapporten inom vår tjänst ID06 Bolagsdeklaration har kravställts bland annat av bankerna och möjliggör ökad kontroll för dig som entreprenör eller beställare.

ISO certifieringar

ID06 AB är ISO certifierade enligt ISO 9001 Kvalitet och 27001 Informationssäkerhet.

ISO 9001 kvalitet är en internationell standard som ställer höga krav på kvalitetsarbetet.

ISO 27001 är en internationell standard som ställer höga krav på arbetet med informationssäkerhet.