ID06 företagskoll

Här kan du kontrollera om ett företag är anslutet till ID06. Du kan även se hur många giltiga ID06-kort som det anslutna företaget har.

Svenska företags organisationsnummer skrivs i följande format med bindestreck ”xxxxxx-xxxx”.

Om du får svaret EJ ANSLUTET betyder det att organisationsnumret inte är aktivt i ID06-systemet.
Orsaken till detta kan vara något av följande:

  • Företaget är okänt för kortdatabasen
  • Organisationsnumret är inte korrekt ifyllt
  • Företaget är avregistrerat

Om du får svaret INAKTIVT kan det betyda att:

  • Företaget har påbörjat en registrering
  • Företaget har inte betalat den årliga anslutningsavgiften