ID06 företagskoll

Här kan du kontrollera om ett företag är anslutet till ID06-systemet. Du kan även se hur många giltiga ID06-kort som det anslutna företaget har.

Skriv in företagets organisationsnummer i följande format med bindestreck ”xxxxxx-xxxx”.
Vid utländska företag anges landskod och mellanslag före organisationsnumret. Landskoder hittar du här.

Kontroll ID06-anslutning

Om du får svaret EJ ANSLUTET betyder det att organisationsnumret inte är aktivt i ID06-systemet.
Orsaken till detta kan vara något av följande:

  • Företaget är okänt för kortdatabasen.
  • Organisationsnumret är inte korrekt ifyllt.
  • Företaget är avregistrerat.

Om du får svaret Inaktivt kan det betyda att

  • Företaget har påbörjat en registrering
  • Företaget har inte betalat den årliga anslutningsavgiften.