ID06 företagskoll

Här kan du kontrollera om ett företag är anslutet till ID06-systemet. I rutan nedan skriver du in det organisationsnummer som du vill kontrollera i ID06 Företagskontroll.

Kontroll ID06-anslutning

Vid svenskt organisationsnummer, använd alltid denna form: xxxxxx-xxxx, dvs MED bindestreck. För att kontrollera utländska bolag måste du ange landskod och mellanslag före organisationsnumret. Förteckning över landskoder hittar du här.

När du skrivit in organisationsnumret trycker du på knappen Kontroll ID06-anslutning. Du får då ett av följande svar: ANSLUTET (x) alternativt EJ ANSLUTET.

Vid svaret ANSLUTET (x) anges i parentesen hur många giltiga ID06-kort som det aktuella företaget har i ID06-kortdatabasen.

Svaret EJ ANSLUTET betyder att organisationsnumret inte kan hittas ID06-systemet. Anledningen till detta kan vara något av nedanstående.

  • Företaget är okänt för kortdatabasen, vilket innebär att företaget inte har några aktiva ID06-kort.
  • Företaget är okänt för kortdatabasen, vilket innebär att korttillverkaren inte aktiverat det än, alternativt att organisationsnumret inte är korrekt inmatat och eller är avregistrerat som giltigt bolag.
  • Företaget har inte betalat den årliga anslutningsavgiften.

Företag anslutna till ID06-systemet har åtagit sig att följa de allmänna bestämmelserna om ID06. Dessa måste åberopas i varje enskild uppdragsavtal för att omfattas fullt ut.