ID06 kortkoll

Här kan du kontrollera om ett ID06-kort är aktivt eller inaktivt.

I rutan som dyker upp när du har loggat in skriver du in det ID06-kortnummer som du vill kontrollera. ID06-kortnumret finner du vertikalt (på högkant), till höger om fotografiet. ID06-kortnumret består av två inledande bokstäver, följt av 10 siffror som anges precis som på kortet. För att kortkontrollen ska bli korrekt måste du ange kortnumret på rätt sätt. Kom ihåg att även fylla i bindestrecket (–) mellan de olika delarna av kortnumret (precis så som det står skrivet på kortet).

När du skrivit in det aktuella kortnumret, trycker du på ”Kortkontroll” och får då ett av följande svar: AKTIVT alternativt EJ AKTIVT.

Svaret AKTIVT innebär att ID06-kortet är i drift och kopplat till ett organisationsnummer (bolag).

Svaret EJ AKTIVT innebär att ID06-kortet inte är i drift. Anledningen kan vara någon av nedanstående.

  • Kortet är spärrat, antingen av kortinnehavaren själv eller det bolag där innehavaren är anställd. Spärrning kan göras vid exempelvis förlust av ID06-kort och/eller när anställningen upphört inom det aktuella bolaget, alternativt att bolaget inte finns kvar (organisationsnumret är ej längre i drift)
  • Kortets giltighetstid har gått ut.
  • Kortet är okänt för kortdatabasen, vilket innebär att korttillverkaren inte aktiverat det, alternativt att kortet inte är ett korrekt ID06-kort.
  • Kortet är inte aktiverat. Om du har ett ID06-kort 2.0 så måste du logga in och aktivera ditt kort när du får det.
  • Om ditt kort är spärrat, ta kontakt med kortadministratören på ditt företag, som i sin tur vänder sig till företagets kortleverantör.