Ny betalmodell för ID06 Kompetensdatabas

För att förbättra kundupplevelsen för dig har vi introducerat en ny betalningsmodell för ID06 Kompetensdatabas från den 1 januari 2024. Den nya modellen är enklare att hantera och mer kostnadseffektiv för dig. Sedan årsskiftet är ditt företag aktivt i ID06 Kompetensdatabas nya betalningsmodell.

Årspris för ID06 Kompetensdatabas

I den nya betalningsmodellen, som började gälla från årsskiftet, betalar ditt företag en årsavgift till ID06 baserat på ditt företags antal aktiva ID06-kort. I den summan kan obegränsat med utbildningsbevis registreras av ID06 ackrediterade utbildningsföretag.

I tidigare modell, som togs bort vid årsskiftet, debiterades utbildningsföretag du anlitat 100 kronor per registrerat utbildningsbevis av ID06. Utöver detta tar utbildningsföretagen i regel ut en administrationskostnad i sin fakturering till dig.

Fördelar för dig som anslutet företag

  • Alla registrerade utbildningar syns på ID06-kortet.
  • I den nya årsavgiften kan obegränsat med utbildningar och utbildningsbevis registreras av ID06 ackrediterade utbildningsföretag.
  • Årsavgiften faktureras tillsammans med dina övriga tjänster från ID06.

Jämförelsetabell

Vad årsavgiften blir för ditt företag ser du i tabellen nedan samt en jämförelse med nuvarande modell. Årsavgiften faktureras sedan löpande från 1 februari 2024.

Du behöver inte aktivt göra något om ditt företag ska vara fortsatt anslutet.

Antal aktiva kort Ny betalmodell* Tidigare modell** Besparing
1 50 kr 1 registrering 50 kr
2 – 10 500 kr 10 registreringar 500 kr
11 – 50 1000 kr 50 registreringar 4 000 kr
51 – 100 2000 kr 100 registreringar 8 000 kr
101 – 250 3000 kr 250 registreringar 22 000 kr
251 – 1000 7500 kr 500 registreringar 42 500 kr
Över 1000 30 000 kr 1 000 registreringar 70 000 kr
*Ny betalmodell avser kostnad av årsavgift och obegränsat antal registreringar.
**à 100 kr/registrering tillkommer utbildningsföretagets administrationsavgift.

Frågor om nya betalmodellen

När börjar den nya betalmodellen gälla?
Den nya betalmodellen började gälla den 1 januari 2024.

Vad är den största skillnaden mellan den gamla och den nya betalmodellen?
I den tidigare modellen, som slutade gälla den 1 januari 2024, var grunden att utbildningsföretagen tog en avgift för att registrera varje utbildning som genomförs.
Nu blir det möjligt att registrera obegränsat med utbildningar för anställda med aktivt ID06-kort till ett och samma pris för ett helt år. Kostnaden blir lägre och kommer faktureras samtidigt som dina andra ID06 tjänster.

ID06 ackrediterade utbildningsföretag står fortsatt för registreringen av genomförd utbildning, detta för att en extern part ska bekräfta utbildningen.

Vad är fördelarna med den nya betalmodellen?
Den nya betalmodellen är mer kostnadseffektiv, enklare att hantera och mer fördelaktig för alla inom branschen. Flera utbildningar, intyg och certifikat kommer att registreras i ID06 Kompetensdatabas. Vilket kommer lyfta berörda branscher och vikten av rätt utbildningar. Allting samlas på en och samma faktura tillsammans med dina andra ID06 tjänster.

Hur påverkar den nya betalmodellen mig som företag?
Företag kommer att betala en fast årsavgift, priset skiljer sig beroende på hur många aktiva ID06-kort ett företag har. Det innebär att personal kan gå obegränsat med utbildningar och att dessa registreras utan någon extra kostnad från ID06.

Vi vill ta del av den nya betalmodellen, hur gör jag?
Du behöver inte göra någonting, du går automatiskt över till den nya betalmodellen. Vill du däremot inte vara med måste du meddela detta.

Vi vill inte vara med i den nya betalmodellen, hur gör jag för att avanmäla mitt företag?
Skicka in din anmälan om avregistrering här senast 31 januari 2024.

Vad händer om jag inte vill använda den nya betalmodellen?
Vid inpassering till en arbetsplats så visas inte den anställdes utbildning. Detta kan betyda ett personalen inte kommer ha tillgång till sin arbetsplats även fast utbildning finns.

Om du inte vill använda den nya betalmodellen kommer du inte att kunna få tillgång till de fördelar som ID06 Kompetensdatabasen erbjuder, till exempel möjligheten att kontrollera att dina anställda har rätt utbildning för jobben.

Vad händer med mina redan registrerade utbildningsbevis?
Redan registrerade utbildningsbevis kommer att fortsätta att vara tillgängliga i ID06 Kompetensdatabas.

Vem registrerar utbildningsbevisen?
Utbildningsföretagen, ackrediterad av ID06, registrerar genomförda utbildningar till ID06 Kompetensdatabas.

Vad är ID06 Kompetensdatabas?
ID06 Kompetensdatabas är ett system som samlar alla utbildningsbevis och behörigheter på ID06-kortet. Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks.

För arbetstagare innebär det att:

  • Du slipper oroa dig för borttappade eller glömda utbildningsbevis.
  • Du kan enkelt få ut en förteckning över dina egna utbildningsbevis.
  • Du kan själv se vilka utbildningar som finns registrerade för dig genom att logga in med samma metod som du loggar in till ditt ID06 konto.
  • Utbildningsbevis visas vid inpassering på en arbetsplats.

För arbetsgivare innebär det att:

  • De kan enkelt kontrollera att deras anställda har rätt behörighet.
  • De kan se sina egna anställdas utbildningsbevis som är registrerade i ID06 Kompetensdatabas.

Vad betyder det här för mig som har utbildningsföretag?
Utbildningar hålls som vanligt. Skillnad från den tidigare modellen är att ingen avgift för registrering behöver tas ut. Årlig ackrediteringsavgift för utbildningsföretaget kvarstår, men kan förändras utifrån användningsgrad. Du som utbildningsföretag har fortsatt ansvar att registrera genomförda utbildningar.